ЮЗДП участва в курс за оценители на ловни трофеи

Снимки: инж. Цветомир Цолов 

ЮЗДП взе участие в курс за оценители на ловни трофеи в системата на Международния съвет лова и опазване на дивеча (CIC).

Курсът се проведе в ловен дом „Витошко – Студена“ на ТП ДЛС Витошко – Студена“. Организатори бяха НЛРС-СЛРБ и CIC, а лектори – проф. Нино Нинов и проф. Милослав Вах от Чехия.

31 души – представители на 6-те държавни предприятия, МЗм, ИАГ, РДГ, ЛТУ и НЛРС – СЛРБ взеха участие в курса.

Председателят на НЛРС – СЛРБ откри курса, поздрави участниците и активно се включи по време на сесията, в която всяка една от групите трябваше да оцени 14 трофея (по два от вид).

Бяха преподадени 7 формули за оценка на благороден елен, елен лопатар, дива коза, муфлон, сърна, дива свиня и хищници.

След като всички участници преминаха успешно курса, получиха от представителя на CIC сертификати и идентификационни карти, които ги правят легитимни оценители на ловни трофеи в системата на Международния съвет лова и опазване на дивеча (CIC). Всички получиха и достъп до базата данни на CIC, където ще могат да регистрират всеки един оценен от тях трофей в нарочно създадения за всеки един от тях профил.

Снимки: инж. Цветомир Цолов 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here