С пепел от ТЕЦ „Бобов дол“ ще правят бетон в Сандански, цистерна ще вози по 800 т годишно към южния град

С пепел от ТЕЦ „Бобов дол“ в Сандански ще правят бетон и бетонови разтвори. Заявеното инвестиционно намерение е на фирма „Бетон“ с управител Методи Ефремов. Искането е РИОСВ Благоевград да разреши в бетоновото стопанство на фирмата да се ползва увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, която да замени частично влагания бетон. Очакванията са годишно да се влагат 12 000 тона бетон и около 700-800 тона пепел. Производството ще се развива на имот в Сандански с площ 23 612 кв. Територията е урбанизирана, отредена за производство на строителни материали, конструкции и изделия. Става ясно, че на място има изградени 13 промишлени сгради, две от тях със специално предназначение, депо-гараж и бетонов център. Бетоновото стопанство обхваща площ от 838 кв. м.
За съхранение на пепелта ще се използва съществуващ, но неизползван към момента силоз. Транспортирането от ТЕЦ „Бобов дол“ до Сандански ще става чрез специализиран цистерна-циментовоз. Подчертава се, че не се предвижда изграждане на нова довеждаща инфраструктура – имотът и изградените в него сгради и съоръжения са водоснабдени и електрозахранени. От РИОСВ пишат, че проектът не попада в граници на защитени територии, най-близо намиращата се защитена зона е „Рупите“, отстояща на 1300 м. От Басейнова дирекция вече са дали положително становище.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here