Гимназията и детска градина „Таушаница“ в Дупница чакат от 1 до 4,5 млн. от Плана за възстановяване за ремонти 

Проекти за ремонти и модернизиране в гимназия „Христо Ботев“ и детска градина „Таушаница“ в Дупница чакат одобрение от ОбС, за да бъдат входирани в МОН. Очаква се съветниците да разрешат общината да подаде проектните предложения, които ще разчитат да получат одобрение за финансирането чрез Плана за възстановяване и устойчивост. От МОН са обявили прием на проектните предложения, които трябва да се подадат до 20 януари. Процедурата е „Модернизация на образователна среда“. Размерът на финансирането зависи от броя на учениците за школата и на и децата в детските градини. Средствата, които може да усвои едно училище варират от 2,5 до 4,5 млн. лв., а за детските градини от 1 до 2 млн. лв. По- малката сума е за учебни заведение до 300 деца, а по- високата за над 300.
Целта на проекта на МОН е да се създаде съвременна образователна среда, като се направят инвестиции в материалната база на образователните институции и в образователната инфраструктура. Ще се изграждат иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда. Допустимите дейности са: основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция, изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, съгласно избрания пакет в Сертификата за енергийни характеристики на сградата.
Общинският съвет трябва да разреши общината да кандидатства с конкретното предложение за изпълнение на инвестиция – „Модернизиране на образователната инфраструктура в ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница“ и също да се даде съгласие от местната хазна да се осигурят необходимите средства за покриване на изникнали разходи по процедурата. Условието към кандидатите е сградата да продължи да функционира като училище или детска градина не по-малко от 5 години след крайното плащане. Припомняме, че през октомври съветникът от БСП Асен Илиев, който е преподавател по физическо възпитание, сподели пред екип на „4Власт“, че има грандиозни панове за гимназия „Христо Ботев“. Той разказа, че има готов проект за физкултурен салон с огромен басейн и фотоволтаици на покрива.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here