Съдът плесна през ръцете Мюфтийството, пресягащо се към джамията „Ахмед бей“ в Кюстендил 

Бившата джамия „Ахмед Бей“, от години е музей

Окръжен съд – Кюстендил, отхвърли като неоснователни претенциите на Мюсюлманско изповедание, представлявано от главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, към джамията „Амхед бей“. От Мюфтийството заведоха дело срещу община Кюстендил, която от 30 години стопанисва имота. целта беше общината да предаде владението върху имота. Претенциите са с правно основание чл.108 от Закона за собствеността. Искането беше за признаване за установено по отношение на община Кюстендил, че ищецът Мюсюлманско изповедание, на основание реституция, като правоприемник на съществувалата Кюстендилска мюсюлманска вероизповедна община, е собственик на недвижим имот – сграда на бивша джамия „Ахмед бей“. В момента на място е обособена изложбена зала на Регионалния исторически музей. В мотивите към решението, съдия Веселина Джонева посочва: „От приобщените по делото източници на доказателства не може да се аргументира извод в подкрепа на ищцовата теза, че: 1/ Мюсюлманската вероизповедна община в гр.Кюстендил е била собственик на спорния имот и 2/  ищецът е правоприемник на Мюсюлманската вероизповедна община в гр.Кюстендил. Представените от ищеца с исковата молба Устави, с които се изчерпва доказателственото установяване по делото, не представляват документи, установяващи принадлежността на правото на собственост, нито такива, удостоверяващи правоприемство. Последното обстоятелство не е било надлежно установено и в рамките на развилите се две преюдициални производства…Дължимото от ищеца главно и пълно доказване в процеса не е проведено в нужната степен и исковата претенция се явява неоснователна. Липсват предпоставки да се приеме наличие на хипотеза за възстановяване на собствеността в патримониума на ищеца при условията и по реда на §5 от ПЗР на ЗВ. Исковата претенция, като недоказана, подлежи на отхвърляне“.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Апелативен съд – София в 2-седмичен срок от датата на връчването на препис от същото на страните. Окръжен съд – Кюстендил обяви за решаване и делата, по предявени от Мюсюлманско изповедание искове против Община Кюстендил за собствеността на джамията Фетих Мехмед и против Община Дупница – за собствеността на джамията в центъра на града.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here