„Топъл обяд“ за 550 848 лева в община Сандански

Проектът е по програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд +.
Проектът е продължение на успешно изпълнявания до момента проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Сандански” в рамките на програмен период 2014 – 2020 г.
Община Сандански подписа договор с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане. Стойността на проекта е в размер на 550 848,00 лева.
От безплатен топъл обяд към момента се възползват 200 жители на община Сандански. Подкрепата се предоставя на:
*Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи:
*Лица, обект на социално подпомагане:
*Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване;
*Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация.
Може да бъде изображение с текстово съобщениеВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here