Обсъждаха обновяване състоянието на компютърната томографска уредба в МБАЛ- Разлог

Кметът на община Разлог инж. Венцислав Гърменов и Иван Гюров, зам.- кмет на община Разлог, проведоха среща с д-р Божикова, управител на “МБАЛ – Разлог” ЕООД, д-р Тончев- началник отделение “Образна диагностика” и представители на компания за медицинска апаратна техника.
Визитата в административната сграда на разложката болница, бе насочена към обсъждане на варианти за обновяване състоянието на компютърната томографска уредба, даваща смущения- резултат от износена част.
По време на дискусията бе представен рапорт от д-р Тончев, че използваната апаратна техника, функционираща от 2014 година, в момента работи на пределния ресурс, определен от фирмата производител. До настоящия момент, с изключение на рентгеновата тръба, останалите възлови части на скенера са подменени. При интензивна експлоатация на уредбата, износената част доближава 4 00000 scan/ sec., което води и до смущения. Фирмата производител поясни, че поддържащи части на съответния модел скенер до няколко години ще бъдат трудно намирани на пазара, но гарантират изпълнител гарантира отстраняването на неизправности.
С цел правилно функциониране на апаратната техника и навременно предоставяне на здравни услуги, ръководствата на двете институции, очакват оферта за подмяна на рентгеновата тръба, както и оферта за нова апаратура, използвана в отделението по “Образна диагностика”.
Окончателно решение за подобряване състоянието на скенера, следва да бъде взето и след направен подробен анализ за неговото използване през годините и бъдещата му експлоатация.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here