Директорът на ЮЗДП инж. Дамянов подписа договор за 12,5 млн. лв., залесяват 330,5 ха

Инж. Дамян Дамянов

Финансиране в размер на 12,5 млн. лв. за залесяване получи Югозападно предприятие – Благоевград. Директорът инж. Дамян Дамянов е подписал днес договор в Министерство на околната среда и водите. Средствата ще бъдат вложени в производство и засаждане на над 2,2 милиона дръвчета върху обща площ от 330,5 ха. От МОСВ информират, че парите идват по Оперативна програма „Околна среда“, по която за страната са отпуснати общо 62 млн.лв. Днес директорите на трите държавни горски предприятия Югозападното, Югоизточното и Южноцентралното са подписали договори на обща стойност 30 млн.

Средствата ще послужат за изпълнението на ключов ангажимент на страната към инициативата на ЕС за засаждане на три милиарда нови дървета в изпълнение на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г., уточняват от ведомството. Началото беше дадено днес от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, министъра на земеделието Явор Гечев, зам.-министрите на околната среда Мария Бояджийска и на земеделието Валентин Чамбов, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите Стоян Тошев. На срещата министър Карамфилова подписа договори с директорите на три от държавните горски предприятия.
„Убедена съм, че действията, които предприемаме са в полза на околната среда, в полза на богатото биоразнообразие. Със стартирането на тези важни проекти ние не само ще изпълним редица ключови за държавата цели, но и даваме нашия принос към мисията по опазване на горите”, каза министър Карамфилова. Тя определи инициативата като партньорство, но и амбициозна цел.
С дейностите по шестте проекта се предвижда общата площ на новозасъдените гори да е над 1300 ха, произведените нови фиданки – повече от 2,5 млн., а засадените – над 1 млн. Ще се финансират дейности по залесяване с дървесни видове, отглеждане, транспортиране и съхранение на посадъчен материал, ремонт и модернизация на разсадници, доставка на техника. В резултат от изпълнението им ще се увеличи капацитетът на предприятията за производство и засаждане, като се ремонират разсадниковите стопанства.
На Югоизточното предприятие – Сливен, се предоставят 10 млн. лв. за залесяване на над 151 хектара и попълване на площи от над 148 хектара.
За Южноцентралното предприятие са предвидени 8 млн. лв. за залесяване около на 154 ха и за попълване на горски култури на близо 41 ха.
С изпълнението на мерките по трите проекта площта на горските местообитания ще се увеличи с близо 700 ха, като същевременно ще се подобри природозащитното им състояние.
До края на годината предстои подписването на още три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Северозападното, Северноцентралното и Североизточното държавно предприятие на обща стойност над 30 млн. лв., с които се планира да се залесят над 600 ха нови гори.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here