СК на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Ваня Богоева- съдия в Окръжен съд- Кюстендил

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение определение № 9853 от 03.11.2022 г. на Върховния административен съд, VI отделение по административно дело № 4654/2022 г. (влязло в сила на 17.11.2022 г.), с което отменя решение по т. 39 от протокол № 17 от заседание на СК на ВСС, проведено на 19.04.2022 г. С него е отказано образуването на дисциплинарно производство срещу Ваня Богоева – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, по предложение на Инспектората на ВСС. ВАС е върнал преписката на СК на ВСС за продължаване на производството.

На основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт колегията образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Ваня Богоева – съдия в Окръжен съд – Кюстендил.

Клегията избра на основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, чрез жребий в дисциплинарния състав Цветинка Пашкунова и Вероника Имове като членове, и Драгомир Кояджиков като докладчик и председател.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here