„Ултимейт Енерджи Инвестмънт Груп“ купува акции от капитала на „ТЕЦ – Бобов дол“

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление от „Ултимейт Енерджи Инвестмънт Груп Ел Ел Си“ (Ultimate Energy Investment Group, LLC), в което заявява своето намерение да осъществи концентрация посредством придобиване на част от притежаваните от „Консорциум Енергия МК“ АД акции от капитала на „ТЕЦ Бобов дол” АД, обявиха от регулатора.

В момента „Ултимейт Енерджи Инвестмънт Груп Ел Ел Си“ не извършва търговска дейност.

„ТЕЦ – Бобов дол” АД се занимава с производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу – хау и други обекти на интелектуална собственост.

Според уведомлението от кандидат-купувача се очаква операцията да не окаже въздействие върху продуктово-географски пазари в страната за производство на електрическа и топлинна енергия.

Искането от „Ултимейт Енерджи Инвестмънт Груп Ел Ел Си“ е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка, всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция   на  съответния пазар в страната, уточняват от регулатора.

Съобщението за предстоящата концентрация е изготвено от „Ултимейт Енерджи Инвестмънт Груп Ел Ел Си“, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, обясниха от антимонополния орган.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here