Община Банско с обновена поликлиника

С помощта на Проект „Красива България“, Община Банско обнови сградата на поликлиниката в града.
В рамките на четири месеца бяха извършени дейности като ремонт на покрива и покривна топлоизолация, поставяне на топлоизолация на фасади, минерална мазилка и подмяна на дограмата, нова, втора рампа за инвалиди. Напълно бяха ремонтирани четири санитарно-хигиенни помещения, както са изградени и нови парко места до поликлиниката.
Извършените строително-ремонтни дейности върху сградата на поликлиниката в гр.Банско, целят повишаване енергийната ефективност на заведението, подобряване на достъпността от хора с двигателни затруднения и санитарно-битовите условия.
Стойността на проекта възлиза на 195 933,97 лв. без ДДС. Той се съфинансира с равни дялове от община Банско и по програмата на Министерство на труда и социалната политика – проект „Красива България“.
Община Банско продължава да търси възможности за обновяване на сградите за здравеопазване в цялата община.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here