Митев: Инсталации за водород у нас ще има, в Благоевград работим с общината и ВиК, в Бургас ще има автобуси на водород

Г-н Митев, след последния ни разговор се заговори за още инициативи за производство на водород и внедряването му в ежедневието ни, това притеснява ли Ви?

В никакъв случай, конкуренцията по принцип е хубаво нещо, но в нашия случай няма конкуренция. Свързахме се с общини, които искат да развиват водородните технологии. Заедно обединихме сили, за да получим устойчив модел за развитие на сектора, като всеки се възползва максимално от възможностите, които предоставя водородът.

Как се вписват ВиК дружествата и общините в развитието на водорода?

В последно време, ставаме свидетели на много разделения и червени линии, ние сме решени да покажем как може да се създаде симбиоза между съвсем различни отрасли с едничката цел да се създаде водородно общество, което да внедри и развива производството и употребата на водород. Целта е по модел на Европейските насоки да се ангажират възможно най-много институции и всяка една от тях да допринесе с опита в сферата си. Необходимо е да се работи в пет приоритетни области за развитие на общините:

1.Адаптация и устойчивост;

  1. Превозни средства с нулеви емисии;
  2. Енергиен преход;
  3. Природа;
  4. Финанси.

Ние покриваме всички насоки, прилагайки нашите идеи и технологии. Изграждайки инсталацията за производство на водород от утайки, ние създаваме устойчив бизнес модел, който се отнася, за всеки един проект. Водородът, който се произведе, ще се използва за гориво на автобуси, камиони, леки автомобили, а при добро планиране и за зареждане на кораби. Също така произведеният водород ще се използва за покриване на собствените нужди на ВиК дружествата и за балансиране на енергийната система. Утайката, която ще се използва като суровина за да се произведе водород, ще намали обема си с 80%, както и ще се обезвредят всички микробиологични вещества. С производството на водород и електричество ще се оздравят финансово дружествата.

Ще дадете ли някаква конкретика?

По примера на Осло, Норвегия, където водородни автобуси вече обикалят както в населените места, така и между градовете. Община Бургас ще закупи автобусите, а Енергийният системен оператор ще осигури зарядните станции. Прибавяйки и нашата технология за производство на водород от утайки, получаваме развитие на първоначалната идея и сигурност в производството на зелен водород. В Община Благоевград искаме да повторим и надградим идеята, като включим още институции, които да се ангажират с развитието на водорода. Освен общината и ВиК, ще се ангажира и Сдружение Център за зелен растеж, в което знаем, че членуват водещите висши учебни заведения като Техническият университет – София, УНСС и др.

Ще включим също и МОСВ с компетентността си в опазване на природата и стриктното спазване на технологични и емисионни показатели. По този начин изграждаме проект, който е със стабилен бизнес модел и има своя положителен екологичен отпечатък, давайки сигурност на ВиК дружеството и екологично чист транспорт в общината.

От къде ще дойде финансирането? 

Знаем в каква енергийна криза се намира Европа в момента, което налага ускорено намиране на алтернативни енергоизточници. Водородът е един от тях. Ето защо много финансови инструменти са насочени към развитието и внедряването му в ежедневието ни. Стартиране на чиста водородна икономика, Комисията потвърждава, че „Планът за възстановяване и развитие”, както и други Европейски програми за финансиране, като Хоризонт Европа, Програма Лайф, са изцяло насочени към насърчаване и намиране на алтернативни източници в Енергетиката, като водородът е пример за това. В това отношение Комисията подчерта, че Зелената сделка трябва да бъде стратегията за възстановяване на ЕС, чиито основи на политиката подчертават необходимостта от „стартиране на чиста водородна икономика в Европа“.

В различните програми за финансиране, очертани в Next Generation EU фонда, водородната промишленост може да се възползва от допълнително финансиране, особено от редица инструменти като:

Механизмът за стратегическо инвестиране (The Strategic Investment Facility)

Механизмът за възстановяване и устойчивост (The Recovery and Resilience Facility);

Укрепеният фонд за справедлив преход (Just Transition Fund), където водородните проекти ще бъдат допустими.

Като цяло и особено в рамките на основния инструмент за възстановяване – Механизмът за възстановяване и устойчивост, достъпът до финансиране за възстановяване не е строго зависим от постигането на целите на Зелената сделка от държавите-членки. И все пак приносът на националните планове за възстановяване към екологичните цели ще бъде част от по-широката рамка за оценка и трябва да следва ръководен принцип „не вреди“, целящ да насърчи екологично възстановяване и появата на адаптирани технологии.

Планът за възстановяване на ЕС се състои от два инструмента, които се допълват: Фонд на ЕС от следващото поколение (The Next Generation EU fund) и ревизирания бюджет на ЕС. На обща стойност съответно 750 милиарда евро и 1,100 милиарда евро и двата ще съставят следващата многогодишна финансова рамка (МФР) (Multiannual Financial Framework (MFF)) или бюджет на ЕС за периода 2021-2027. Това е обща сума до 1,85 трилиона евро и 2,4 трилиона евро, ако се добавят краткосрочните „предпазни мрежи“.

Стратегията ще очертае амбициите за водородна икономика и ще изложи краткосрочни действия, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира, че нисковъглеродният водород може да играе жизненоважна роля в декарбонизацията на промишлеността, топлинния и тежък транспорт, като същевременно осигурява системна стойност чрез балансиране на мрежата и интегриране на нарастващи нива на периодично възобновяема електроенергия.

Внедрявайки тези технологии, нашата страна ще може да бъде част от зеления преход на Европа към по-чисти технологии и подобряване на състоянието на околната среда.




Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here