Районен съд-Сандански наложи наказание „пробация“ на бивш съдебен служител, използвал неистински документ

Районен съд – Сандански одобри постигнатото споразумение между ТО Сандански към Районна прокуратура – Благоевград  и защитника на подсъдимата, която е била съдебен администратор в Районен съд-Сандански за периода месец януари 2022 г. до месец април 2022 г., назначенa от и. ф. Председател Стойка Янева,  за наказание „пробация“ със следните пробационни мерки:

-задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на подсъдимата пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице два пъти седмично с продължителност седем месеца;

-задължителни периодични срещи   с пробационен служител с продължителност седем месеца.

С одобреното от съда споразумение, подсъдимата се признава за виновна в това, че на 17.05.2021 г. в гр. Сандански, при условията на продължавано престъпление, чрез използване на неистински документ – декларация приложение № 5 от 19.04.2021 г.  към Заповед № РД01-1585 от 23.08.2019 г. на изпълнителния директор на АСП и декларация приложение № 5 от  19.04.2021 г.към Заповед №  РД01-1585 от 23.08.2019 г. на изпълнителния директор на АСП от гр. Социално подпомагане – Сандански е получила без правно основание чуждо движимо имущество – сумата от 750.00 лв. отпусната на основание чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, собственост на Министерството на труда социалната политика – Агенция за социално подпомагане, с намерение да я присвои –престъпление по чл. 212б ал.1 т.1 НК вр.с чл. 212 ал.1 НК вр. с чл.26 ал.1 НК.

Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here