Рекорд! Николай Динков – Нинджата обнови ул.“Листопад“ 20 месеца предсрочно, обяви: Не сме получили от община Благоевград актуализация на цените!

Николай Динков - Нинджата

Зам.-кметът на Благоевград Мария Петрова официално откри новоизградената ул. „Листопад“ с тържествена церемония. Продължителността на проекта бе 30 месеца, фирмата изпълнител „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД“ ЕООД, на бизнесменът Николай Динков- Нинджата, се справи с всичко за  по-малко от 10 месеца.

„Тук нямаше нищо, започнахме от нула. Направихме подпорни стени, които са направени по иновативна технология, шахти, канализацията също е по нови технологии – без заварки, тротоари, осветление, предпазни огради… всичко. Изключително много работа, аз съм доволен от служителите на „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД“. Поздравления за екипът ми, гордея се с него. Ние сме единствената фирма, която не спря работа, заради повишаването на цените. Абсолютно всичко се вдигна, бетон, желязо, асфалт! Колегите спряха работа и поискаха да се индексират цените на договорите, с които се изпълняват проекти за строително-ремонтни дейности. Ние от „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД“ не сме спирали нито за ден в условия на срашна инфлация и почти тройно завишаване на цените! За нас беше важно да приключим обекта бързо, качествено и хората да останат доволни. Не съм гонил и нямам никаква печалба от този обект, 86 хиляди тона е само желязото, общината ми го плати по 2,20 лв. за килограм, а аз го купувах на 2, 85 лв.“ – обяви Николай Динков.

След реализираната рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Благоевград, заместник-кметът по икономика, финанси и европейски проекти Мария Петрова много щастлива да открие изградената и благоустроена ул. „Листопад“, намираща се в IV микрорайон в областния център.

В резултат на извършените дейности е подобрена транспортната свързаност в жилищния район. Реализирана е нова инфраструктура, което е предпоставка за по-високо качество на живот и облекчаване на трафика по съседните улици в квартала.
Обектът е реализиран по спечелен проект от Община Благоевград „Изграждане и благоустрояване на ул. „Листопад“ в IV микрорайон“.
В резултат на дейностите са постигнати и условия за намаляване на фините прахови частици във въздуха.
Преди официалната церемония по откриване на обекта, в сградата на Община Благоевград се проведе и заключителна пресконференция във връзка със завършения проект. В срещата участие взеха заместник-кметът Мария Петрова, представители на екипа на проекта, заинтересовани страни и граждани.
Чрез реализираните дейности е постигнато подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики и носимоспособността на настилката, осигуряване на условия за безопасност на движение, комфорт на пътуването и добро отводняване на улицата, осигуряване на естетична и хармонична среда.
Продължителността на проекта бе 30 месеца, с общата стойност 1 276 590.99 лв., от които европейско финансиране в размер на 1 085 102.34 лв. и национално съфинансиране 191 488.65 лв.
Проектът се осъществи по сключен Договор БФП № BG16RFOP001-1.008-0012-C01/18.06.2020 г., Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирано планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Николай Динков изпрати снимки и видео с моменти от трудовия процес на улица „Листопад“ от изграждането на водопровода, който тече в момента:Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here