Доклад на РДНСК: 62 от къщичките в Боровец са незаконни! В петък анексите на наемателите на съд

Доклад на РДНСК, в който е записано, че 62 от общо 66 от къщичките в Боровец са незаконни, влиза като доказателство по новото дело за оспорване удължаването на договорите на наемателите чрез анекси. Както сме писали, през юли за пореден път Общински съвет разреши на кмета на община Самоков Владимир Георгиев да подпише анекси към договорите, макар съдът да обяви мярката за незаконосъобразна през 2018 г.

Константин Панев

Така за пореден път самоковците д-р Константин Панев, инж. Славчо Георгиев и инж. Пламен Смилкин се обърнаха към областния управител с молба да оспори решението. Съдът ще заседава във връзка с казуса на 2 декември. На заседание през октомври съдията установява, че областният управител Радослав Стойчев не е представил в цялост доклад от проверка от 2021 г. на РДНСК, който оценява като ново важно обстоятелство във връзка с казуса. Докладът е от април 2021 г на началника на РДНСК – Софийска област. От него става ясно, че след извършената проверка е констатирано, че 62 от къщичките в Боровец не са движими вещи, а строежи по смисъла на разпоредбите на Закона за устройство на територията и са незаконни, тъй като са изпълнени без необходимите строителни книжа. Факт е, че, вместо да бъдат предприети действия по премахването на незаконните строежи, общинските съветници гласуваха през лятото за пореден път за сключването на анекси за продължаване на сроковете на договорите за наем.

Славчо Георгиев

Старите договори изтекоха на 31 август, а в общината бяха постъпили 66 молби и заявления от наемателите за удължаването им. Никой не се притесни от факта, че през май 2019 г. Административен съд отмени решението на ОбС, с което през 2018 г. е дадена зелена светлина за подписването на анекси. Решението на съда не е било обжалвано и е влязло в сила.

Тримата активисти сега оспорват твърдението на кмета на общината Владимир Георгиев, че към 07.07.2022г. не е изтекъл максимално допустимият 10- годишен срок за ползването под наем на 66-те общински търговски обекта в курорта. Интересното е, че в проведените през последните години процедури по отдаване под наем се допускат само досегашните наематели. От Административен съд вече са изискали от председателя на ОбС-Самоков Мая Христева заверен препис от оспорваното решение и цялата административна преписка.

Мая Христева и кметът Вл. Георгиев.

Интересите на Общински съвет пък защитава адвокат Екатерина Вададжийска. Тя е депозирала искане за допускане на предварително изпълнение на оспорваното решение. Мотивите за това искане са, че се нарушава общественият интерес, тъй като приходите от наемите на къщичките осигурявали съществена част от приходите на общината. Според нея несключването на анексите ще обърка изготвената бюджетна прогноза на община Самоков. искането обаче е отхвърлено като неоснователно.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here