Община Петрич и Национален съюз на ТПК парафираха партньорство

Национален съюз на трудово-производителните кооперации, Градски съюз на ТПК – София, Окръжен съюз на ТПК – Благоевград и Община Петрич подписаха днес официално споразумение за взаимодействие и дългосрочно сътрудничество.
Подписи сложиха: Божидар Станчев – предс. на НС на ТПК, Георги Башлиев – предс. на ОС на ТПК – Благоевград, Владислав Лазаров – предс. на ГС на ТПК – София и кметът Димитър Бръчков.
Проведен беше и конструктивен разговор по въпросите, свързани със социалната дейност и услуги, тяхното надграждане на местно ниво и възможностите в тази насока. Споделени бяха работещи примери и практики. Националният съюз на трудово-производителните кооперации представлява кооперациите от цялата страна. Определен е с решение на МС от 2021 година за представителна организация в национален мащаб на и за хората с увреждания.
Съдействието с Община Петрич ще бъде в три основни направления: съвместно разработване на проекти по европейски програми; подпомагане сключването на договори за дейности и услуги от ТПК и ТПКИ за нуждите на Общината; осъществяване на сътрудничество за дейности със социално предназначение и от обществен интерес с участието на кооперациите в инициативи за социални домове, детски градини, училища.
Няма финансови ангажименти от подписването на документа за взаимодействие. Целта е да се допринесе за по-успешно преодоляване на проблемите с безработицата чрез осигуряването на трудова заетост.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here