И Община Костенец с присъден сертификат „Ефективен CAF потребител“

Европейската комисия препоръчва на държавите-членки да прилагат CAF системата в структурите на публичната си администрация поради неговите сериозни предимства.
Включилите се в процедурата администрации, получиха оценка и препоръки относно процеса на самооценка по CAF, процеса на изпълнение на мерките за подобрение и на нивото си на зрялост относно прилагането на принципите на цялостно управление на качеството. Като краен резултат от правилното прилагане на модела CAF са : подобряване ключовите резултати на организацията, повишаване мотивацията на служителите, удовлетворението на клиентите и имиджът на администрацията в обществото.
След покриване на всички стандарти и получена висока оценка, на символична церемония днес бе връчен сертификат CAF и на Община Костенец.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here