9503 домакинства в област Кюстендил разчитат на отопление с държавни пари

Радостина Васева

11 393 заявления-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление в дирекциите „Социално подпомагане” от област Кюстендил са подадени за зимния сезон 2022/2023 г. Социалното ведомство подписа и съответните заповеди за отпускане на целеви помощи, а общият брой е 9503. Направените откази на домакинства от региона са 1890, сочи справката на Радостина Васева, директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Кюстендил. По общини разпределението е следното:

– В Бобов дол подадени са 393, отпуснати са 288, а отказаните са 105 бр.;
– В дирекция „Социално подпомагане” /ДСП/ – Бобошево /с териториален обхват общините Бобошево, Кочериново и Рила/ са подадени 1499 бр., отпуснати – 1215., с отказ – 284 бр.

– В Дупница /с териториален обхват общините Дупница и Сапарева баня/ подадени са 3567 бр., отпуснати – 2921., с отказ – 646.
– В ДСП – Кюстендил /с териториален обхват общините Кюстендил, Невестино и Трекляно/ са подадени 5934 бр., отпуснати – 5079., с отказ – 855.

Броят на отпуснатите отоплителни помощи за този сезон е повече от предходните, а отказите са за наличие на две и повече жилища и надвишаване на сумата за право на получаване, обясниха още от социалната дирекция

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2022 г. до 31 март 2023 г. Размерът й за отоплителен сезон 2022/2023 г. е 623,55 лв., което е със 100 лв., или 20%, повече в сравнение с миналия отоплителен сезон.
Право на целева помощ за отопление имат хората и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.

За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са се регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

ГЕРГАНА ИВАНОВА
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here