Фирма без лиценз за работа с газова инсталация ремонтира топлото в ДГ „Детелина“ Самоков? П. Георгиев: Остават ли децата на студено?

Не е ясно дали фирмата, избрана да ремонтира отоплителната газова инсталация в детска градина „Детелина“ в Самоков, има лиценз за работа със съоръжения с повишена опасност. Това се разбра на заседанието на Общинския съвет днес, на което на съветниците беше предложено да гласуват завишаване с 29 596 лв. на заложената за ремонта сума. Обявената от общината обществена поръчка е с прогнозна стойност 110 484 лв. без ДДС, а класираната на първо място фирма „Колхида“ е предложила оферта в размер на 107 997 лв. с ДДС. Това е най- високото ценово предложение, другите двама участници в процедурата „Клас Бойчев“ и „М-Каел“ са предложили съответно 99 969,68 лв. и 98 540,20 лв. без ДДС.

Съветникът инж. Петър Георгиев, собственик „Комекес“- единственото лицензирано дружество в Самоков за газификация, хвърли бомбата насред сесията със серия въпроси. „Изпълнителят вписан ли е в регистъра на фирмите, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност? Ако не, има ли договор с подизпълнител, който да осъществи тази дейност, защото в противен случай отоплителната инсталация не може да бъде въведена в действие. Има ли риск децата и персоналът в детската градина да останат на студено?, попита инж. Георгиев, като подчерта, че заради риска детската да остане без отопление е получил обаждане от директора. В отговор кметът Владимир Георгиев заяви, че няма информация дали дружеството има лиценз за този тип дейности. Между кмета и съветника се заформи странен дебат. Инж. Георгиев обяви, че дружеството „Комекес“ е участвало в обществената поръчка. Това обаче не е отразено на страницата на Агенцията за обществените поръчки. Там фигурират само трима участници, сред които не е „Комекес“. Петър Георгиев обаче показа офертата на фирмата на обща стойност 93 846 лв. с ДДС, която се оказва най- ниската от трите. По думите му, тя не е била одобрена.

„Имаме сключен договор, доколкото зная, ще проверя дали фирмата има нужния лиценз, а дали има подизпълнител ще видим. Няма пречка за това. При всяко положение този обект трябва да бъде приет и да има отопление през зимата, ще направим всичко възможно.”, каза кметът В. Георгиев. Във връзка с офертите и дали „Комекес“ са участвали в поръчката, той подчерта, че информацията е публична и всеки може да провери по всяко време информацията. Той е категоричен, че „Комекес“ не са участвали в процедурата.

Инж. Петър Георгиев зави, че, ако тепърва ще се търси подизпълнител, вече е много късно и всичко направено по отоплителната инсталация ще бъде незаконно. По предложение на председателя на Общинския съвет Мая Христева кметът Владимир Георгиев ще отговори на зададените въпроси на следващото заседание през месец декември.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here