Битката за фотоволтаиците се разгаря! Съветниците в Радомир разрешиха на две фирми да изградят ФтЕЦ на над 1300 дка в землището на село Стефаново, две изтеглиха предложенията си

Да бъдат изградени фотоволтаични електроцентрали на площ от над 1300 декара в землището на село Стефаново, дадоха предварително съгласие на сесията вчера съветниците в Радомир. „ВИ ДЖИ ВИ ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД възнамерява да изгради ФтЕЦ с мощност от 30 мегавата на 6 етапа от по 5 мегавата в землището на село Стефаново, на терени от общо 310 дка. Ще бъдат изградени и подстанция, индустриална система за съхранение на ел. енергия, както и прилежаща инфраструктура за присъединяване към електропреносната мрежа високо напрежение. Учредяването право на строеж при утвърждаването на площадки и трасета е при влязъл в сила подробен устройствен план. Решението включва още задължителни изисквания към фирмата, като е предвидена и точка за сключване на допълнителен договор за дарения от фирмата към общината по предложение на избрана на заседанието комисия от общински съветници и служители на администрацията.

Фирма „СТРУМА Солар Плант“ ЕООД, дъщерна на австрийска фирма, възнамерява да изгради ФтЕЦ върху близо 1000 декара в местността Острица на село Стефаново.

Дадено е разрешение и за изграждане на ФтЕЦ на частен имот в село Друган и е отказано на друг собственик поради недобре мотивирано искане.

Още в началото на заседанието са изтеглени две докладни записки с предложение за изграждане на ФтЕЦ на фирмите „ДАНА България“ и „ХИВИС“.

Съветниците дадоха съгласие и за изграждане на въздушна линия на електропровод 110 кV до летище „София Запад“ край радомирското село Кондофрей. Тя ще започва от подстанция „Червена могила“, ще преминава през землищата на селата Червена могила, Долни Раковец, Бобораци и Жедна. Дължината на линията е 11 417 м. Съоръжението е необходимо за реализиране на нови инвестиционни инициативи на собственика на летището, както и за разширяване на електроразпределителната мрежа.

Бившето военно летище беше продадено на търг за 1,25 млн. лева през 2011 година.

Прието бе и фирма „Сима Транс 2013“ ЕООД в Червена могила да изработи ПУП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за изграждане нова кабелна линия на електропровод 20 kV за захранване на котелно помещение.

Съветниците приеха и доклад за подготовката за зимния сезон, отчет за състоянието на общинската собственост, отчет за изпълнение на проектите, по които общината е бенефициент или партньор, дадоха съгласие за кандидатстване на общината по проекти за енергийна ефективност, строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища по програмата за развитие на селските райони.

Приета бе програма за развитие на читалищната дейност в общината, както и решения за продажба на общински имоти.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА, в. Струма
Вижте видеоканала ни:


1 COMMENT

  1. „Съоръжението е необходимо за реализиране на нови инвестиционни инициативи на собственика на летището“… С тази разлика, че инициативите на собственика са да затрие летището за да изгради фотоволтаичен парк. И то по най-нагъл начин, без да променя предназначението, като ще остави една площадка за хеликоптери. Но ще съсипе пистата и цялото летище, което е с мащаби позволяващи развитието му до голямо международно летище. Радомир ще се лиши от една придобивка с огромен потенциал за да задоволи лакомията на един човек.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here