199 000 лв. за проект и надзор за ремонта на ВиК мрежата в Самораново, община Дупница чака оферти

В края на юли беше направена първа копка на частичния ремонт на мрежата, който общината финансира със заем.

Община Дупница обяви обществена поръчка с прогнозна стойност 199 000 лв. без ДДС за изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор за предстоящата  реконструкция на водопроводната мрежа на село Самораново. Припомняме, че в началото на месеца дойде новината, че държавата ще отпусне средствата, нужни за ремонта. Както е известно, пословични са проблемите с водоснабдяването в селото, които изкараха хората на протест през миналата година. На фона на това върви проект на Министерство на правосъдието за изграждането на нов затвор за 35 млн. лв. в Самораново. Жителите бяха притеснени, че старата мрежа няма да може да поеме нуждите на обекта, предвиден за 400 лишени от свобода и водните неволи ще се задълбочат. След серия разговори и срещи, на 9 ноември от общината информираха, че кметът на Дупница Методи Чимев е получил официално писмо, с което се дава „зелена светлина“ за реализиране на цялостна реконструкция на водопроводната мрежа.

В края на август служебният министър на правосъдието Крум Зарков посети терена, където ще се вдига новият затвор без решетки.

Сега до 13 декември в общината ще се очакват офертите от фирмите, желаещи да се заемат с изготвянето на работен проект, а в последствие и да осъществят авторския надзор. Става ясно, че на подмяна подлежи 65% от водопроводната мрежа в селото или 9510 м. В документацията е записано, че захранващият водопровод от водохващането до началото на Самораново е с дължина 330 м , захранващият водопровод в селото е 780 м., вътрешната водопроводна мрежа е 14, 6 км, Освен тръби, ще се сменят съоръжения за измерване на подадените водни количества и за регулиране на налягането, една водопроводна шахта и 585 водопроводни отклонения. Припомняме, че през есента приключи частичен ремонт, който общината финансира чрез заем. Борчът беше в размер на 1 млн.лв., от които за Самораново бяха 335 619 лв. за смяна на старите тръби по улиците „Георги Димитров“, „Рила“ и част от „Скакавица“.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here