Самоковци се чудят ще има ли пари за саниране на отделни етажи и входове, попариха надеждите им на среща в общината

Разяснителна среща за условията и изискване за кандидатстване по програмата за саниране събра самоковци в залата на Общински съвет в Самоков. Самоковци се поинтересуваха дали може да кандидатстват за финансиране отделен вход или етаж. Надеждите обаче бяха бързо попарени, като беше разяснено, че програмата не допуска това, тъй като се цели постигане на висок клас на ефективност и обща визия. Ново изискване е, че трябва съгласието на минимум 95% от всички собственици да подкрепят кандидатстването. Освен това, колкото повече жилища има в една сграда, толкова повече точки получава тя при оценяването. Както е известно, новата възможност за саниране на блоковете идва чрез финансиране по Плана за възстановяване и развитие.

Срещата откри кметът Владимир Георгиев, стана ясно, че до момента по програмите за енергийна ефективност в общината са санирани над 20 блока и 40 къщи, а през следващата година се очаква санирането на още няколко блока, които са спечелили финансиране по „Региони в растеж”. Изискването към проектите е да покриват по-висок клас на енергийна ефективност – минимум клас Б. По програмата са допустими само сгради с четири или повече самостоятелни обекти, строени преди 1996 г. Всички, които са подали до момента проекти, трябва да изготвят нова документация.

За кандидатстването е необходимо етажната собственост да проведе общо събрание и да вземе решение за кандидатстване, да възложи изготвянето на технически паспорт, енергийно обследване и инвестиционен проект. Допустимите дейности, които ще се извършват по време на саниране, ще бъдат: подмяна на дограмите, външно саниране, ремонт на общите части, енергоспестяващи осветления, изолация и ремонт на покриви, както и поставяне на възобновяеми енергийни източници, чиято енергия ще се ползва за общите части. Енергийното обследване трябва да покрива минимум клас Б на енергийна ефективност, което да гарантира понижаване на разходите за отопление до 30 % . Разходите се поемат от живущите, а ако проектът им бъде одобрен, средствата се възстановяват от програмата. Не е задължително, но издаване на разрешение на строеж към проекта също носи допълнителни точки. Минималният размер на проекта е 100 хил. лв., а максималният – 6,5 млн. лв. Документите и подробни разяснения по програмата могат да се видят на сайта на Министерство на регионалното развитие. Краен срок за предаване на проектите е 31.01.2023г., като той може да се удължи. На срещата стана ясно, че по – големите сгради имат по – голямо предимство, тъй като получават повече точки. Колкото по – голям процент на енергоспестяване се докаже в плана за действие, толкова е по – голям шансът за одобрение. Максималният брой точки е 144.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here