ЮЗДП скъса договора за продажба на дървесина на кмета на с. Конарско, установиха незаконна сеч на 43 куб.

Масирани проверки за сеч из горите в Якоруда, след като кметът на село Конарско Ахмед Ахмед беше спипан с 20 кубика дърва и беше задържан.. Незаконно отсечени дърва. От ЮЗДП информират, че при последващи проверки са били открити още 28 куб., а договорът за продажба на дървесина на кметската фирма „Диамант Рубин“ ЕООД е бил прекратен едностранно. Нарушението беше установено на 20.11.2022 г., когато беше задържан автомобил, собственост на фирма „Диамант Рубин“ ЕООД. Установено беше, че той е натоварен с около 20 куб. м. незаконно отсечена строителна дървесина уведомяваме. На следващия ден при проверка в един от подотделите, включен в дърводобивен  обект №2124, спечелен от фирма „Диамант Рубин“, са установени незаконно отсечени 27 бр. едроразмерни дървета от дървесен вид бял бор, възлизащи на общо 28 куб. м. В съседния подотдел също е констатирана незаконна сеч на 16 бр. бялборови с обем 12 куб. м. дървесина. В същия ден на около 2-3 км разстояние от сечището, комисията установява,  разтоварени на купчини на три места строителна дървесина от дървесен вид бял бор, без поставена контролна горска марка. Вчера проверяващите извършили измерване и транспортиране до базата за задържани материали на изоставената строителна дървесина, която възлиза на общ обем – 43 куб.м.

„Във връзка с установените нарушения, от ЮЗДП ще бъдат дадени указания на ТП ДГС Якоруда да прекрати едностранно, на основание чл.40, сключения договор за продажба на дървесина с фирма „Диамант Рубин“ ЕООД. При продължаващата полицейска акция със съдействието на служители от ЮЗДП и РДГ Благоевград в село Конарско, на 22 ноември в двора на жител на селото, са установени около 20 куб. метра иглолистни дърва за огрев, без документи за произход и поставена контролна горска марка. В хода на проверката става ясно, че служител на ТП ДГС Якоруда, в нарушение на Закона за горите и подзаконовата наредба, издава електронен превозен билет на собственика на имота с цел дървесината да бъде установена. В рамките на днешния ден от служителя ще бъдат изискани писмени обяснения. Ръководството на ЮЗДП ще разпореди да бъде наложено строго дисциплинарно наказание на провинилия се служител.“, пишат от ЮЗДП.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here