Фейм Иса: Със съветниците Алипи Дюсекчиев и Джаит Чауши сме алармирали многократно за багери в река Места!

Феим Иса

Областният управител е разрешил – одобрил е решението на общинските съветници за отдаване на концесия на земите по Места? Кметът поясни за „4Власт” , че по този повод е имало протест организиран от местно население.

„Има няколко организирани протест, които дори беше отразен, но аз бях в отпуск. Ние не сме институцията, която носи отговорност какво се случва по река Места. Отговарят за нея Басейнова дирекция, Напоителни системи РИОСВ, МОСВ, и други институции, които трябва да следят за тези неща. Не зная коя фирма е извършила това нещо, а дори и не съм запознат какво са констатирали институциите. Те са носят отговорностите, ако някои се е опитал да злоупотребил с инертен материал от коритото на реката. Подчертавам, че община Гърмен няма отговорност към това. Областният управител е разрешил – одобрил е решението на общинските съветници за отдаване на концесия на земите по места. Уточнявам, че концесиите се отдават от държавата, тя има пръст в тази история, но не и общината. Ние имаме решение на общински съвет за допускане за изработване на ПУП. Това решение на общинските съветници е било взето преди 10 години. Петима общински съветници от групата „Промени Гърмен“ са реагирали срещу това решение на общинскисъвет – Алипи Дюсекчиев, Джаит Чауши, еди от ГЕРБ, които е ветеринарен лекар и един въздържал се.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here