Кметът на Кресна иска заем от 5 млн., ще прави фотоволтаици с частник, хората: Ще платим, после фирмата ще изкупи общинската част

Поемането на заем от 5 млн.лв. изправя на нокти жителите на крайпътното градче Кресна. Става ясно, че кметът на Кресна Николай Георгиев има намерение да обособи фотоволтаична централа с мощност 3 MW в местността Ормана. Средствата са нужни за финансиране на инвестицията, парите ще дойдат иначе от фонд ФЛАГ. Борчът ще е с лихва от 4,083% и трябва да се върне за 180 месеца. Общественото обсъждане е насрочено за 24 ноември.

Хората обаче не са съгласни, тъй като за осъществяването на проекта кметът Николай Георгиев е заложил публично- частно партньорство. „Това отваря вратата частната фирми, ако инвестицията генерира печалба, да изкупи дела на общината. Това ни притеснява много и не сме съгласни. Второто притеснително нещо е учредяването на предприятието „Кресна Електрик“, което движи нещата. Сложиха свой човек да го ръководи, знаем, че се казва Димитър Атанасов. Фирмата е била собственик на ВиК Кресна и на частен мини ВЕЦ…, на който е собственик на Тодор Димов, а Димов е и управител на общинска фирма.“, коментират жители на Кресна.

„Няма да има публично – частно партньорство, фотовултаичният парк ще е собственост само на обкината, на КРЕСНА ИНВЕСТ – 2021, кое то е съсдадено за финансиране, проектиране, строителство, поставяне и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, включително и на възобновяеми източници на енергия, както и търговия с произведената от с управител ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ, съобщиха общински съветници.

Ето и фирмите на общината:

 

Фирма Свързана форма
ТИСА ЕООД виж ОБЩИНА КРЕСНА – Едноличен собственик на капитала
КРЕСНА ИНВЕСТ – 2021 ЕООД виж ОБЩИНА КРЕСНА – Едноличен собственик на капитала
КРЕСНА-ЕЛЕКТРИК ООД виж ОБЩИНА КРЕСНА – Съдружник
ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД виж Община Кресна – Съдружник
В И К-КРЕСНА ЕООД виж ОБЩИНА КРЕСНА – Едноличен собственик на капитала
МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД виж ОБЩИНА КРЕСНА – Съдружник

Ето и собствениците на Кресна – Електрик ООД:

Съдружник: „В И К-КРЕСНА“ ЕООД 8,850.00 лв – 17.70% дял (свързан с 1 фирма)

Съдружник: ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ 35,250.00 лв – 70.50% дял (свързан с 9 фирми)
Съдружник: „ХИДРОЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД 5,900.00 лв – 11.80% дял (свързан с 3 фирми)
Капитал размер50,000 лева (50,000 лева внесен)

Въпросният Тодор Димов е собственик на:

Фирма Свързана форма
Д-М – 2011 ООД виж ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ – Съдружник
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ – Управител
ДИ-СТО ЕООД виж ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ – Едноличен собственик на капитала
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ – Управител
ЕКОЕНЕРЖИ ООД виж ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ – Съдружник
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ – Управител
КРЕСНА-ЕЛЕКТРИК ООД виж ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ – Съдружник
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ – Управител
АКСИОС БЪЛГАРИЯ ЕООД виж Тодор Георгиев Димов – Едноличен собственик на капитала
Тодор Георгиев Димов – Управител
ОРАК – ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД виж Тодор Георгиев Димов – Управител
Балкан Американ Енержи Груп ООД виж Тодор Георгиев Димов – Съдружник
Тодор Георгиев Димов – УправителВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here