Община Петрич ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Грижа в дома“, общата стойност на проекта е 1 202 278,50 лв.

Проектното предложение, с което ще кандидатства Община Петрич, е „Грижа в дома в община Петрич“.
В рамките на проекта ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-психологически грижи и психологическа подкрепа по домовете на общо 225 възрастни хора – в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Те ще могат да ползват почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в т.ч. медицинска сестра и домашен помощник, психологическа подкрепа и консултиране, доставка на храна и лекарства, които да бъдат закупени със средства извън настоящия проект.
Общата стойност на проекта е 1 202 278,50 лв., а продължителността е 13 месеца – 1 месец подготовка и 12 месеца за предоставяне на услугата. Община Петрич следва да подаде този свой проект за одобрение след решението на Общински съвет.
Това е поредният проект в сферата на социалните заслуги, подготвен от екипа на кмета Димитър Бръчков.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here