Рекултивацията на сметището в Дупница загребва още 704 858 лв., цената скача до 5,5 млн.лв.

В края на юли миналата година стартира рекултивацията на старото сметище.

Със 704 858, 40 лв. с ДДС поскъпна рекултивацията на старото сметище в Дупница, с което сумата по договора за изпълнение стана 5 536 214 лв. с ДДС. В края на октомври е подписан анекс, с който финансовият ресурс е завишен. В документа се подчертава, че причината е вихрещата се инфлация, която е надула цените. Иначе договорът е подписан на 9 юли 2021 г., първа копка на проекта беше направена в края на юли, а работата се следи чрез ежеседмични проверки от МОСВ.

МОСВ прави ежеседмични проверки, от общината съобщават, че дейностите вървят по план.

За изготвяне на работен проект заложената сума е 93 000 лв. без ДДС, за упражняване на авторски надзор 17 250 лв. без ДДС, за техническа рекултивация 4 014 995 лв. без ДДС, непредвидени разходи 400 292 лв. без ДДС и за биологична рекултивация 87 975 лв. без ДДС.

Изпълнител е обединението „Еко- Дупница“, в което участват кюстендилската „Булплан инвест“ на Николай Йосифов, благоевградската „Браво строй“ на Димитър Янков и „Инвестиционно проектиране“, регистрирана в Шумен с управител Диян Златев. Проектът за рекултивацията на старото сметище се върти от 2020 г., но изборът на изпълнител мина през обжалване, стигнало чак до Върховен съд, което много забави подписването на договора. В последствие пък се появиха нови перипетии. От община Дупница съобщиха, че през терена на старото сметище преминавали далекопроводи на ЧЕЗ. Оказало се, гориста местност край терена се води горски фонд, което отприщило процедура по прехвърляне на земя към Министерство на земеделието и храните.

Кметът Методи Чимев коментира, че проектът в Дупница е сложен, защото касае терен с денивелация от над 70 м, което налага изграждането на подпорна стена. Теренът на депото е 18 дка. От място трябва да се изгребат трупаните от над 60 години отпадъци. По данни на общината с отпадъци са замърсени 79 758 кв.м терени, а депото е с площ 50 000 кв.м. Дебелината на отпадъците е от 5 до 35 м, а изчисленията показват, че те са с обем от 465 000 куб. м. Експлоатацията на депото е преустановена през ноември 2017 г. След разчистването е предвидено засаждането на 17 322 дървесно-храстова растителност, което да превърне района в гора.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here