Бръчков стартира ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на IV ОУ „Христо Смирненски“ и ДГ „Звънче“

Кметът Димитър Бръчков внася предложения за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на IV ОУ „Христо Смирненски“ и ДГ „Звънче“, гр. Петрич.
Кандидатстването ще бъде с проекти на Общината по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура „Модернизация на образователна среда“.
Целта на процедурата е създаването на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която да бъде стъпка за мотивацията в образователния процес. С изпълнение н дейностите ще се осигури съвременна материална база за децата и учениците, която да способства за развитието на техния потенциал в бъдеще. За безвъзмездно финансиране са допустими: основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на училищната сграда. Крайният срок за подаване на проектните предложения е началото на следващата година. За целта са наложителни решения на Общински съвет – Петрич, поради което кметът ги внася за гласуване на предстоящото редовно заседание.
С тези предложения Община Петрич продължава целенасочената си политика за модернизиране на образователната инфраструктура – детски градини и училищни сгради. Припомняме, че по ОП „Региони в растеж“ беше ремонтирано III ОУ „Гоце Делчев“ от основните училища в Петрич и ПГ „Пейо Яворов“ от средните училища.
С проект пред МОН беше изградена пък нова пристройка към I ОУ „Кочо Мавродиев“, а със собствени бюджетни средства беше ремонтиран покрива на училището.
След проектно предложение на Община Петрич по ОП „Развитие на селските райони“ беше изграден и нов физкултурен салон към СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Първомай.
През последните години в община Петрич със защитени средства по европейски проекти бяха модернизирани базите също на СУ „Никола Вапцаров“ и филиал „Калина Малина“ на ДГ „Звънче“.
„Проектната ни инициативност е единствената възможност за мащабни подобрения, за цялостно обновяване на училищни сгради и детски градини“, коментира кметът на общината Димитър Бръчков.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here