Васил Джоргов от Радомир: Кметът Алексиев брой 50 000 лв. от скандалната „ПИТ КЪМПАНИ“ООД след като купи за 200 000 лв куп ръждясало желязо от нея, чакаме прокуратурата! Общината не е вехтушарница!

Пламен Алексиев

Безпрецедентно решение на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР предизвика лавина от възмущение на жителите в малкото градче. Кметът Пламен Алексиев поиска от съветниците да купи автобус от добилата скандална известност фирма „ПИТ КЪМПАНИ“ООД за точно определена сума от 50 000 лв. „О същата фирма общината купи незаконният Балон за игрище, втора употреба за над 200 000 лв, куп ръждясало желязо, а сега явно има излишен автобус, горивото се увеличи, линиите на автобусите се съкратиха и трябва да осребрим е 50 000 лв, че коя община има автобус и за какво ни е, това е престъпление, не може частни фирми да казват на кмета какво да купува, общината не е вехтушарница.“ това обяви общинският съветник Васил Джоргов.  Въпреки обоснованото възражение на съветника общинските съветници възложиха на кмета на Община Радомир да сключи договор за покупко-продажба на автобус модел BOVA MAGIQ 45+1 местен, с регистрационен номер СВ 6000 АХ, дата на първоначална регистрация 15.06.2005 г., EURO 2, собственост на „ПИТ КЪМПАНИ“ООД, за сума в размер на 50 000 лв.

Автобусът е купен за отрицателно време и вече возел пенсионери по екскурзии абсолютно безплатно.

„Това е начин за вдигане на избирателната активност в полза на определена политическа сила, на която общинските съветници в Радомир робуват по чисто лични подбуди, съветът в Радомир трябва да бъде закрит, а областният управител трябва да следи с по- сериозна осторожнаст решения, които обслужват частни интереси маскирани като „обществен интерес“. Защо новият управител не отмени тази сделка, още повече първата сделка с тази фирма е обявена за незаконна, а Балона още си стои. Защо отсъства държавата в Радомир?“ – пише ни тодор Александров от Радомир.

Припомняме, че екип на 4ВЛАСТ през 2017 година първи информира, че 3 дни преди отварянето на ценовите оферти за изграждане на мобилно спортно съоръжение (известно като Балона) за 200 000 лв. в община Радомир строителни работници на фирмата победител „Пит къмпъни” лее бетон и се вихри по спортното съоръжение.

Своеволието на кметската управа в община Радомир, начело с кмета Пламен Алексиев и дясната му ръка Любка Димитрова, възмути радомирци, които заснеха работата по обекта още на 22.09.2015 г. – в разгара на предизборната кампания. 3 дни преди отварянето на ценовите оферти за изграждане на мобилно спортно съоръжение (известно като Балона) за 200 000 лв. в община Радомир строителни работници на фирмата победител „Пит къмпъни” лее бетон и се вихри по спортното съоръжение. Своеволието на кметската управа в община Радомир, начело с кмета Пламен Алексиев и дясната му ръка Любка Димитрова, възмути радомирци, които заснеха работата по обекта още на 22.09.2015 г. – в разгара на предизборната кампания.

Петър Николов (вдясно)

Георги Гьоров от фирмата победител „Пит къмпъни” ООД на Стойне Манолов признава, че елементите за спортното съоръжение са стоварени до градския стадион на съхранение след договорка с представителите на ФК „Струмска слава” Кирил Кирилов и Кирил Николов. Това е станало преди обявяването на фирмата победител в обявения конкурс.

Този факт създава усещането, че всички във фирмата са знаели, че те са победителите и са се заели с проекта. Един от свидетелите на случващото се е Петър Николов, който е подал жалба в прокуратурата, възмутен от властващото беззаконие. Снимайки строежа, той е документирал и състоянието на доставените елементи за конструкцията. От снимките се вижда, че още преди те да бъдат монтирани, елементите са разядени от ръжда. Възмутен, той качил снимките във фейсбук и под публикацията му стартирала оживена дискусия по темата.

Както от свидетелските му показания, така и от снимките е видно, че строителните дейности са започнали 7 дни преди обявяването на поръчката и подаването на офертите – 15.09.2015 г., и 3 дни преди отварянето на ценовите оферти – 25.09.2015 г. Районната прокуратура в Радомир е възложила допълнителна проверка. В хода на проверката е установено, че кметът на Радомир Пламен Алексиев не може да посочи дата за доставка на съоръжението, тъй като се касае за период в разгара на кандидаткметската надпревара, когато той е бил в отпуск. Според Алексиев доставката на съоръжението е заявена на 24.09.2015 г. Относно доставка преди тази дата липсва приемно-предавателен протокол или писмо за предаване по опис.

„Видно от гореизложеното е, че процедурата по обществена поръчка „Доставка и монтаж на мобилно спортно съоръжение за нуждите на община Радомир“ е спазена”, пише в заключение наблюдаващият прокурор Петър Кръстев и добавя: „Твърдението на подалия сигнала Петър Николов от гр. Радомир, че е видял съоръжението на 22.09.2015 г., би могло да е истина, ако сигналът до Районна прокуратура – гр. Радомир е подаден на същата дата или на следващия ден. Видно от материалите по преписката е, че резултатът на спечелилия обществената поръчка е бил обявен на 25.09.2015г. от комисията по провеждането на процедурата. Сигналът до прокуратурата в гр. Радомир е входиран в деловодството с дата 30.09.2015 г., т.е. пет дни след обявяването на печелившата фирма, в случая „Пит Къмпани“ ООД.” Така преписката е приключила с отказ от образуване на досъдебно производство при наличието на куп смущаващи факти, които водят към извода, че е налице нагласен конкурс.

По този повод Петър Николов и съгражданите му обжалват решението на по-горна инстанция.

Ето какво пише в протеста си до окръжния прокурор Николов:

На 16.09.2015 година председателят на комисията е приел и комисията е отворила две оферти: на фирма ”Панов” ЕООД – Варна с вх.№ АО-92-00-748 от 15.09.2015 година и на фирма ”Пит Къмпани” ООД-София с вх. № АО-92-00-752 от 15.09.2015 година.

Впечатляващо е, че при отваряне на офертите не са присъствали представители на двете фирми. Комисията на 17.09.2015 година в 16,00 часа, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, е определила дата и час на отваряне на ценовите предложения на участниците, а именно – 25.09.2015 година от 11,00 часа.

На 25.09.2015 година в 11,00 часа комисията провежда заседание за отваряне на ценовите предложения на двете участващи фирми. И при отварянето на ценовите предложения отново не са присъствали представители на двете фирми.

На фирма ”Пит Къмпани” ООД-София комисията дава комплексна оценка от 100 точки (100 точки за доставка и монтаж на мобилно спортно съоръжение за нуждите на община Радомир и 100 точки за ценовото предложение).

На фирма ”Панов” ЕООД-Варна комисията дава комплексна оценка от 97.59 точки (100 точки за доставка и монтаж на мобилно спортно съоръжение за нуждите на община Радомир и 95.98 точки за ценовото предложение).

Комисията приключва работа на 28.09.2015 година в 16,00 часа и предоставя цялата документация на възложителя Любка Димитрова – зам.-кмет на община Радомир. Тя сключва договор № 375 от 23.10.2015 година с фирма ”Пит Къмпани” ООД-София, представлявано от Стойне Манолов Манолов, за сумата 162 679.00 лева без ДДС и 195 214.80 лева с ДДС”, пише в жалбата на Николов до прокуратурата, който уточнява, че е посещавал стадиона в Радомир на 22.09.2015 година и вижда излят бетон и складирани конструктивни елементи на мобилното спортно съоръжение, тоест извършени строително-монтажни работи. Той е снимал и документирал строежа и състоянието на доставените елементи от конструкцията на спортното съоръжение.

От обясненията на Николов и от направените снимки е установено, че седем дни след подаване на офертите (15.09.2015 година) и три дни преди определяне на фирмата, спечелила обществената поръчка (25.09.2015 година), а именно – на 22.09.2015 година вече има извършени строително-монтажни работи и е доставено мобилното спортно съоръжение.

„На прокурора от Районна прокуратура-Радомир Петър Кръстев може би не му е направило впечатление или просто си е затворил очите, че кметът на общината Алексиев не дава отговор на поставените въпроси с писмо УРИ 328000-3292 от 13.10.2015 година относно това има ли извършени строително-монтажни работи в отредения терен за изграждане на мобилно спортно съоръжение и доставено такова преди отваряне на офертите и определяне на фирмата, спечелила обществената поръчка, тоест кога, как и от кого е доставено мобилното спортно съоръжение втора употреба”, пише Николов.

С писмо кметът отговаря, че няма отношение към доставянето на мобилното спортно съоръжение и извършените строително-монтажни работи преди приключване на обществената поръчка и определяне на фирмата, която следва да го достави.

Зам.-кметът, тогава изпълняваща длъжността градоначалник, Любка Димитрова също твърди, че няма отношение към казуса.

И двамата не посочват от кого радомирци трябва да потърсят отговорност, кой тогава е управлявал общината и Димитрова получила ли е заплата като вр.и.д. кмет?

Защо прокурорът от Районна прокуратура-Радомир Петър Кръстев оставя неизяснени тези въпроси и най-вече по чия инициатива, нареждане и съгласие са извършени строително-монтажните работи в отредения терен. Тези факти не говорят ли ясно, че конкурсът е предрешен и напълно нагласен?

На 20.07.2015 година Общински съвет-Радомир приема финансирането на мобилното спортно съоръжение да стане със средства от бюджета на общината за 2015 година. С това решение (по предложение на общинския съветник Евгени Ананиев, подкрепено от останалите общински съветници) са увеличени бюджетните средства за дейност 714 ”Спортни бази за спорт за всички” с 20 000 лева, които да се вземат от дейност 619, тоест средствата за мобилното спортно съоръжение от 140 000 лева стават 160 000 лева.

По преписката е безспорно установено, че за периода от 14.09.2015 година до 10.11.2015 година кметът Пламен Алексиев е бил в отпуск, но го е замествала зам.-кметът Любка Димитрова, назначила комисията за провеждане на обществената поръчка и сключила договор № 375 от 23.10.2015 година с фирма ”Пит Къмпани” ООД-София, представлявано от Стойне Манолов Манолов, за сумата 162 679.00 лева без ДДС и 195 214.80 лева с ДДС.

„Вместо да се снемат обяснения от Стойне Манолов Манолов -управител и представляващ фирма ”Пит Къмпани” ООД-София, обяснения дава упълномощено от него лице – Георги Райчев Гьорев. Въпреки това посоченото лице дава обяснения, че мобилното спортно съоръжение е доставено в Радомир не след спечелване на обществената поръчка, а след подаване на заявка от общината, тоест още през месец септември 2015 година.                

Не зная откъде прокурорът от Районна прокуратура-Радомир Петър Кръстев приема, че „доставяното съоръжение, съгласно поръчката, може да бъде както ново, така и втора употреба, като същото следва да отговаря на минимални технически и функционални изисквания, подробно посочени в техническата спецификация. Прогнозната стойност на откритата поръчка е 175 000.00 лв. без ДДС и съответно 210 000.00 лв. с ДДС.“ Абсолютно никъде от материалите по прокурорската преписка не става ясно има ли решение на Общински съвет-Радомир (не е посочен нито номер, нито дата, защото такова решение няма). Взето е решение от Общински съвет-Радомир да бъде доставено МОБИЛНО СПОРТНО СЪОРЪЖЕНИЕ, без да се посочва, че може и втора употреба. Прокурорът от Районна прокуратура-Радомир Петър Кръстев не е имал предвид, че съгласно решение № 116 от 20.07.2015 година (протокол № 6 от 20.07.2015 година) Общински съвет-Радомир приема финансирането на мобилното спортно съоръжение да стане със средства от бюджета на общината за 2015 година в размер на 160 000 лева, а не за 210 000 лева. Няма данни да има друго решение за увеличаване на тези средства. Само има данни в статиите на вестник „Вяра“, че кметът Пламен Алексиев и прокурор Петър Кръстев заедно си пият кафето в центъра на град Радомир.

Прокурор Петър Кръстев приема, че елементите на мобилното спортно съоръжение били доставени в гр. Радомир през месец септември, „тъй като им пречели на бъдещото строителство в гр. София“.

Откъде прокурор Петър Кръстев прави извода, че в отредения терен за изграждане на спортното съоръжение, предмет на обществената поръчка, не са извършвани и възлагани СМР, като фактите по прокурорската преписка говорят съвсем друго?

С цел да се укрият виновните лица за извършеното престъпление от общ характер, прокурор Петър Кръстев приема, че „Няма житейска логика община Радомир да възлага и заплаща СМР предвид факта, че те са включени в обществената поръчка.“ Как може прокурор да говори за житейската логика, а не за установените факти и обстоятелства по прокурорската преписка?

Кметът на Радомир Пл. Алексиев опита да хариза ръждясалия „Балон“ на ФК „Струмска слава“, съветниците Емил Крумов, Нели Василева, Владимир Зарков, Васил Джоргов и Евгени Атанасов  го бойкотираха
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here