Над 105 лесовъди и дърводобивници на обучение на WWF и ЮЗДП за управление на горите

Лицензирани лесовъди и представители на дърводобивни фирми се включиха в обучение, организирано от WWF с подкрепата на ЮЗДП ДП Благоевград. В периода 24-28.10.2022г. на територията на  ТП „ДГС Елин Пелин“ и ТП „ДЛС Дикчан“ над 105 души минаха обучението, свързано с Българския национален стандарт по отговорно управление на горите. Обучението беше насочено към запознаване на дърводобивните фирми, осъществяващи  дейността си на територията на предприятието, с идеята и концепцията на стандарта, практическите изисквания по отношение на дърводобивните дейности и основните проблеми, свързани с това. Бяха споделени добри практики за опазване на оставащите на корен дървета при сечта и извоза на дървесина, както и начини за опазване на водните течения и почвите.

Първият етап от обучението включваше презентация в зала, където бяха показани двата нови филма, заснети от WWF, в които могат да се видят нагледно различни методи за опазване на водните течения и оставащите на корен дърветата при извоза на материалите от сечището.

В обучението взеха участие 105 души, сред тях – лицензирани лесовъди на фирми, горски инспектори към мобилните звена на ЮЗДП и представители на всички ТП ДГС/ДЛС в териториалния обхват на предприятието.

Можете да проследите посочените линкове и да се заподнаете със съдържанието на филмите:

горите и водитеhttps://youtu.be/960-L6jsjNA

дърводобиваhttps://www.youtube.com/watch?v=3c16jpQdz4&list=PL8fJs4POdVFGripEsyVVj9et1i7TWamcO&index=4
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here