ОбС- Разлог прие проектно- предложенията за кандидатстване за „Енергийна ефективност в сградите на кметство с. Бачево и кметство с. Горно Драглище“

Общински съвет- Разлог прие проектно- предложенията за кандидатстване за „Енергийна ефективност в сградите на кметство с. Бачево и кметство с. Горно Драглище“ по процедура за Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ и  „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища BLG 1194 гр. Разлог – с. Бачево и участък от BLG 1192 с. Баня – с. Добърско ведно с прилежащите съоръжения и принадлежности“ .

Общинските съветници дадоха съгласие за кандидатстване на Община Разлог по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане Топъл обяд“ и съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност.

Местният парламент одобри и желанието за кандидатстване на Община Разлог за закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнасяне на храна за нуждите на Общинско предприятие „Домашен социален патронаж“ гр. Разлог пред фонд „Социална закрила“.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here