Община Сапарева баня ще търси пари от ДФ „Земеделие“ за ремонт на пътя към Клисура, нови улици и тротоари

Васил Маргин и кметът Калин Гелев

Финансиране от Държавен фонд „Земеделие“ ще търси община Сапарева баня за пътни ремонти. Кметът на общината Калин Гелев очаква зелена светлина от Общинския съвет, за да кандидатства пред фонда. Едното предложение е за основен ремонт на пътя /ІІ- 62, Дупница – Клисура/ Сапарева баня /ІІІ – 6204/ с дължина 2,70 км. Ще се търсят пари по обявената процедура Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Вторият проект е за отсечката от пътя Дупница – Клисура/ Сапарева баня – с. Сапарево с дължина 2,5 км. Третото проектно предложение ще е за обновяване на улици и тротоари с проект  „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях.“
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here