ТЕЦ „Бобов дол“ получи разрешение да дръпне кабел от 1,43 км за свързване на 173 058 фотоволтаични панела  

ТЕЦ „Бобов дол“ получи разрешение да дърпа въздушна електропроводна линия от 110 kV за фотоволтаичния си парк с 173 058 фотоволгаични модули. От РИСОВ са излезли с решение, че няма нужда да се извършва екологична оценка на проекта, тъй като не се очаква той да окаже вредно въздействие. Новата кабелна линия ще минава през имоти в селата Палатово и Големо село, кабелът ще е с дължина 1.43 km. Проектът включва още повишаваща станция 33/110 kV за присъединяване на ФВЕЦ с инсталирана мощност 100 MW и батерии за съхранение на електроенергията, изпълнена по схема блок линия-трансформатор, с общо 1 бр. силов трансформатор 100 MVA. Със заповед от 5 октомври областният управител на област Кюстендил е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план. Въздушната линия е предвидена за една тройки фазови проводници, с едно мълние-защитно въже и стоманорешетъчни болтова конструкция. ФВЕЦ „Бобов дол“ е с инсталирана мощност 95 180.80 kWp, включващ 173 058 броя фотоволгаични модули и подстанция 33/110 kV в имот с площ 1228933 ш 2 в землището.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here