Напоителни системи търси чрез съда 11 бона от ВиК Дупница, дългът общо 131 378 лв., служители: Не сме виждали водомерите на яз. „Дяково“

Управителят на ВиК Дупница Красимира Иванова на среща със съветниците, на която тя обясни, че дружеството е като лейка, тече отвсякъде.

Съдия Саневски от Районен съд уважи претенции на „Напоителни системи“ срещу ВиК Дупница в размер на 11 798 лв. Парите са по три фактури за вода от яз. „Дяково“ за вода към село Червен брег. Задълженията на местното ВиК към „Напоителни системи“ са в размер на 131 378 лв.
От ВиК оспорват, като подчертават, че не са съгласни с отчетените количества на предоставената им вода. Служител на дружеството заявява пред съда, че водомерите на язовира се засичали от „Напоителни системи“, в последствие той само подписвал дневниците и протоколите, на чиято база се пишели фактурите. Платежните документи идват по силата на договор от ноември 2019г., подновен с анекс през 2020., който касае доставка на вода от яз. „Дяково“, собственост на „Напоителни системи“, насочвана към водовземно съоръжение за с. Червен брег. Въпросните 11 798 лв. са натрупани от фактура за декември 2021г. за доставени 43653 куб.м. вода на стойност 6076.50 лева, през месец януари 2022г. за 17401 куб.м. за 2422.22 лева и през месец февруари 23703 куб.м. за 3299.46 лева.

Заради натрупани задължения към ЧЕЗ през пролетта спряха тока в административната сграда, общината гласува заем от 50 000 лв. за плащане.

В решението на съда се уточнява, че „Напоителни системи“ са депозирали заявление за издаване на заповед за изпълнение, по която е образувано делото, като е издадена заповед за изпълнение в размер на 11789.18 лв., част от цялото вземане в размер на 131 378.77 лв., както и лихва в размер на 5630.02 лв.
Водомерите, отчитащи водните маси от язовир Дяково за град Дупница и село Червен брег, са били свалени за метрологична проверка, като служител на ВиК – Дупница е подписал протокола за монтиране на устройството. Заключението на вещото лице е, че водомерите са в изправно състояние.
Възраженията на ВиК Дупница са отхвърлени от съда, тъй като оспорването на доставените количества вода станало факт, едва когато е било налице закъснение в плащането и доставчикът е потърсил дължимото.


Припомняме, че на среща в общината преди около месец управителят на ВиК Красимира Иванова заяви пред присъстващите общински съветници, че дружеството е като лейка. Най- големият проблем са задълженията към НАП, заради които фирмените сметки са запорирани. Дължат се пари и към „Кюстендилска вода“, ЧЕЗ, Баесйнова дирекция. Задълженията към месец юли са 1 945 000 лв., към НАП са 650 000 лв., заради което от приходната агенция всеки месец вземат 60 % от всички приходи, които месечно са около 200 000 лв.  Във връзка със задълженията към „Напоителни системи“, Иванова информира, че заради лошото състояние на мрежата се губи вода по трасето и се налага да се плаща на „Напоителни системи“.
„Губим много вода по трасето. Санирахме резервоарите в Бистрица и Дяково, с което се пестят 16 000 куб. вода, трябва да се обновят обаче всички. По трасето от Бистрица до Дренски рид водата ни изтича в реката, губим я и се налага да плащаме на „Напоителни системи“ по перо „Язовири и каскади“. ВиК Дупница е като лейка, тече отвсякъде. Опитваме се да обслужваме натрупаните задължения, но в момента наказателните лихви са по- големи от самите вноски по задълженията. На фона на това нямаме достатъчно механизация, ВиК е като в 18 век, компютрите ни работят на DOС.“, коментира тя.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here