Асоциацията по ВиК заседава извънредно под председателството на oбластния на Благоевград Николай Шушков

Под председателството на oбластния управител на Област Благоевград – г-н Николай Шушков се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

На заседанието присъстваха представители на общините Банско, Белица, Благоевград, Гърмен, Разлог, Сатовча, Симитли и Хаджидимово. Представителят на община Якоруда присъства на заседанието без право на глас. Представители на общините Петрич и Струмяни не взеха участие в заседанието. Като гости присъстваха управителят и служители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за съгласуване Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за предоставяне на ВиК услуги на обособената територия, за регулаторния период 2022 – 2026 г.

2. Приемане на решение за определяне препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК Благоевград за 2023 г., в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.

3. Други.

Съгласно дневния ред на заседанието, Общото събрание на Асоциацията по ВиК съгласува Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за регулаторния период 2022 – 2026 г. и прие решение за определяне препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК Благоевград за 2023 г.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here