Радослав Ревански: Настоявам дървата за огрев от общината да са за населението в община Белица. Камион дърва да бъде до 600 лв./ 8 куб./

Радослав Ревански
Днес в заседателната зала на Общински съвет – Белица , кметът на на общината Радослав Ревански проведе работна среща със всички кметовете от общината и директорите на горските стопанства във връзка със снабдяването на дърва за огрев за населението.
 
Изготвен е план – график, с начина и реда по който да става целия процес. Приоритет се дава на хората, които да добиват собственоръчно дърва и конкретна организация за хората, които искат да си закупат дърва.
Кмета Ревански сподели :“Настоявам дървата за огрев от общината да са за населението в община Белица, с оглед кризата и затрудненото финансово положение на населението.
„Ще държа цената на камион – дърва да бъде до 600 лв. ( 8 куб.) с доставка до адреса на ползвателя. Който наруши тези правила ще бъда безкомпромисен „, заяви пред всички пръсъстващи Ревански.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here