РИК Кюстендил зачеркна вота на Баланово, не признава преференциите за Р. Чеканска, подари ги на М. Крумова

Радослава Чеканска, Михаела Крумова, Даниел Александров, Мишел Виячева, Христо Терзийски
РИК Кюстендил зачеркна вота на Баланово, не признава преференциите за Р. Чеканска, подари ги на М. Крумова РИК Кюстендил не уважи жалбата на кандидат- депутата от ГЕРБ-СДС Радослава Чеканска заради обърканите й преференции от село Баланово. Както вече съобщихме, от селото преференциален вот за Чеканска са дали 24- ма души. По грешка обаче в те са записани в актива на Михаела Крумова. Членовете на секционната комисия, начело с председателя Пенка Кузнамова също са внесли искане в РИК, с което заявяват, че са допуснали грешка и искат тя да бъде поправена. Гласовете от Баланово се оказват решаващи, защото в момента Крумова е с 2291, а Чеканска с 2261 преференции е зад нея. Преливането на 24 гласа обаче разменя позициите им, което може да има цената на депутатско място. Ако се състави кабинет и водачът Христо Терзийски стане министър, то в парламента влиза следващият в листата. От РИК обаче не искат да направят корекцията. „За да извърши желаните от жалбоподателката действия, а именно повторно преброяване на подадените бюлетини, е необходимо РИК 10- Кюстендил да има достъп до изборните книжа, какъвто достъп не е налице, т.к. същите са запечатани в определеното за съхранение помещение. Съгласно чл. 287 ал. 8 от ИК „ Бюлетините се съхраняват до следващите избори в запечатани помещения, като достъпът до тези помещения се определят с решение на ЦИК“. Централна избирателна комисия в т.29 от РЕШЕНИЕ № 1424-НС/15.09.2022 г. е решила, че достъпът до запечатаните изборни книжа и материали, и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината/района по реда на решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК. С оглед изложеното, комисия счита, че дори изложените обстоятелства в жалбата на кандидата за народен представител Радослава Чеканска от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ да отговарят на действителността, липсва законова възможност РИК 10- Кюстендил да извърши исканите с жалбата действия, същото е можело да се изиска, именно повторно преброяване на бюлетините, подадени от гласоподавателите в СИК № 104800060, с. Баланово, общ. Дупница, обл. Кюстендил, преди приемане на протокола от РИК 10 Кюстендил.“, пише в мотивите на РИК, с което жалбата се оставя без разглеждане. Решението може да се обжалва пред ЦИК.
Ето и заявлението на членовете на секционната комисия, което остава без уважение за сега:

ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-ГР.СОФИЯ

ДО РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-ГР.КЮСТЕНДИЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ

от Секционна избирателна комисия №104800060, с.Баланово, общ.Дупница, обл.Кюстендил 1 .Пенка Лазарова Кузманова-Председател 2.Елена Петрова Стоянова-Зам.председател

З Галя Ангелова Могиларска-Секретар

4.Стоименка Тодорова Кавданска-Член

5.Милена Янкова Андреевска-Член

6.Иорданка Стоянова Соколова-Член

7 Румяна Николова Ханджийска-Член

Уважаеми госпожи и господа,

Долуподписаните членове на Секционна избирателна комисия №104800060, с.Баланово, общ.Дупница, обл. Кюстендил, желаем да Ви уведомим, че в протокола, който е качен на сайта на ЦИК, в частта за преференциите, сме допуснали грешка при пренасяне на данните нанесени в черновата в официалния протокол.

Грешката се състои в следното:

Вместо действително преброените и установени от нас 0 /нула/преференции за кандидат под номер 103 от листата на ГЕРБ-СДС сме записали грешно 24 /двадесет и четири/ преференции.

Вместо действително преброените и установени от нас 24 /двадесет и четири/ преференции за кандидат под номер 104 от листата на ГЕРБ-СДС, сме записали грешно О /нула/ преференции.

Действителният резултат, който установихме при преброяване на преференциите за двамата кандидати от листата на „ГЕРБ-СДС”, под номер 24 в бюлетината, в изборите за народни представители, проведени на 02.10.2022г., са както следва:

-кандидат N2 103 — 0 /нула/ преференциите

-кандидат N2104 — 24 /двадесет и четири/преференции.

Като се извиняваме за допусната от нас грешка и неточност, Ви молим да коригирате и отразите реалния резултат, който установихме при преброяване на бюлетините в секцията.

С уважение:

1 .Пенка Лазарова Кузманова-Председател

2.Елена Петрова Стоянова-Зам.председател

З Галя Ангелова Могиларска-Секретар

4.Стоименка Тодорова Кавданска-Член

5 .Милена Янкова Андреевска-Член

6.Иорданка Стоянова Соколова-Член

7 Румяна Николова Ханджийска-

Ето и отказа на РИК: https://rik10.cik.bg/ns202210/decisions/186/2022-10-05
https://4vlast-bg.com/archives/520416?fbclid=IwAR08qBTzPmHLt7N64fZnltIoKPyfuR6RFhLZ0qFmydX9hy365OKXfTjQyFYВижте видеоканала ни:


3 COMMENTS

  1. И да се отразят преференциите за г-жа Р. Чеканска ГЕРБ няма да има втори мандат в 10 МИР Кюстендил, да чакате Хр. Терзийски да се откаже да е депутат е да чакате от умрял писмо – този човек няма да е министър никога повече и няма да се лиши от депутатската заплата. Така че съветвам двете дами да прекратят цирка за преференциите.

    • хайде стига с този рев за тази даскалица, че не влезнала. Ивкони да ис я вземе у фирмата

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here