Съдия Емилия Дончева встъпи в длъжност в Окръжен съд – Благоевград

Съдия Емилия Дончева встъпи в длъжност в Окръжен съд - Благоевград
Съдия Емилия Дончева встъпи в длъжност в Окръжен съд – Благоевград

Съдия Дончева подписа акт за встъпване в длъжност „съдия“ в гражданската колегия на Окръжен съд Благоевград пред председателя на Окръжен съд – Благоевград – съдия Петър Узунов, и.ф. председател на Районен съд- Благоевград- съдия Гюлфие Яхова и магистрати от Окръжния съд.

С назначаването на съдия Дончева се прекратява командироването на съдия Атанас Иванов от Районен съд-Благоевград в Окръжен съд-Благоевград.

Съдия Дончева има повече от 12 години стаж в съдебната система. Три години заседава като младши съдия в Окръжен съд – Благоевград. От 21. 10.2013 година до 24.02.2016 година е районен съдия в Районен съд Сандански, а от февруари 2016 г. до този момент работи в Районен съд-Благоевград. Колективът на Окръжен съд-Благоевград приветства новия си колега с пожелания за здраве, мъдрост и  бъдещи успехи.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here