ОИЦ-София с информационна среща в община Костенец за представяне на отворени и предстоящи покани за финансиране на проекти

На 13 октомври 2022 г. (четвъртък) от 14:30 до 16:00 часа, в заседателната зала на IV-ти етаж на община Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2 ще се проведе информационна среща за представяне на отворени и предстоящи покани за финансиране на проекти. Организатор на събитието Областен информационен център София – град и София – област (ОИЦ-София). Поканени за участие са всички заинтересовани страни. Информационната среща в община Костенец ще се проведе в рамките на есенната кампания на ОИЦ-София във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област. Целта на информационните срещи е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до услугите на Областния информационен център.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.007-0024-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here