Съдия Силвия Алексова встъпи в длъжност в Районен съд- Благоевград

Днес, се състоя официална церемония по встъпване в длъжност в Районен съд – Благоевград на съдия Силвия Алексова, назначенa в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол 28 от 12.07.2022г.

Новият магистрат подписа акт за встъпване в длъжност „съдия“ в Районен съд – Благоевград в присъствието на и. ф. председател на РС – Благоевград – съдия Гюлфие Яхова, председателя на Окръжен съд – Благоевград – съдия Петър Узунов и съдии от Районен съд – Благоевград.

Съдия Силвия Алексова

Съдия Алексова е завършила „Право“ през 2017 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Професионалния си път започва като младши съдия в Окръжен съд – Пловдив на 01.07.2020 г.

В Районен съд-Благоевград съдия Алексова ще разглежда граждански дела.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here