4 702 039 лв. отпусна МРРБ за ремонт на пътя Кресна- с. Влахи

На заседание на Министерски съвет е одобрен проект за инвестиционен разход на община Кресна за реконструкция на общински път BLG 2131 /l-1/ гр.Кресна – с.Влахи.
Предложението на община Кресна е част от множество одобрени общински обекти, които са разгледани, анализирани и селектирани от експертите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (съкр. МРРБ). Одобрението на проекта е следствие от наличието на пълна проектна готовност, разрешения за строеж и декларация за приоритетност, предоставени от община Кресна.
Следствие на взетото решение МРРБ ще финансира пътя със сума в размер на 4 702 039 лв., съставляващи 50% от общия инвестиционен разход. Финансирането е в рамките на бюджета на Министерството за 2022 г. Остатъкът ще бъде дофинансиран през следващата година.
Предстои Министърът на регионалното развитие и благоустройството да сключи споразумение с кмета на община Кресна за финансиране, a строителните работи ще започнат веднага след превеждане на авансовата сума.
Основно реконструираният път Кресна – Влахи ще бъде пуснат в експлоатация през 2023 г.

В одобрения списък от МРРБ са включени 234 обекта на обща стойност 406 374 769 лв., разпределени както следва: 105 броя ВиК обекти на стойност 126 566 331 лв.; 94 бр. обекти за общински пътища на стойност 233 774 463 лв., 35 бр. обекти за улична мрежа на стойност 46 033 975 лв. Финансирането на обектите, посочени в списъка, е осигурено в рамките на бюджета на МРРБ за 2022 г.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here