Представители на дърводобивни и дървопреработвателни фирми обсъдиха важни въпроси в сектора

Вчера бе проведена редовна годишна консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии държавна собственост в обхвата на дейност на ЮЗДП ДП през 2023г.

На срещата присъстваха представители на големите преработватели на дървесина в България, както и представители на фирми, извършващи дърводобивна дейност в района на ЮЗДП.

Присъстващите се обединиха около предложението да се създадат критерии , по които да бъдат категоризирани дърводобивните и дървопреработвателни предприятия, което ще даде възможност на коректните фирми, които имат техника и назначени работници на трудови договори, да продължат дейността си.  Беше обсъдено предложение за промяна на действащата нормативна уредба, с оглед позволяване и насърчаване на механизиран добив на дървесина. Част от присъстващите представители на фирми и сдружения внесоха писмени предложения, които да се вземат предвид при предстоящи промени в действащата нормативна уредба и предстоящото провеждане на тръжни процедури за 2023 година.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here