ОбС-Костенец прие изпълнението на бюджета на общината предложено от кмета Ангелов

На свое редовно заседание, днес, 29 септември, Общински съвет-Костенец разгледа общо 7 /седем/ точки по приетия дневен ред. На заседанието присъстваха: г-н Йордан Ангелов, кмет на общината Костенец, г-жа Маргарита Минчева, зам.- кмет, г-жа Любка Кацарова, кмет на Кметство с. Костенец, кметските наместници на с. Пчелин, с. Горна Василица и с. Очуша. Проверката на кворума показа присъствие на 13 общински съветници от общо 17.
Йордан Ангелов
С решение на Общински съвет-Костенец се прие решение по предложение на Кмета на общината, относно отчета за изпълнението на бюджета на община Костенец към 31 декември 2022 година. Предложението относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Костенец – също бе прието. По предложение на председателя на КНУОПОС, Общинският съвет прие решение относно Отчет на дейността на Ликвидатора на „Еледжик-Стил“ ЕАД (в ликвидация).
Общински съвет-Костенец даде съгласие за изменение на действащия ПУП-ИПР-изменение на улична регулация между о.т. 61- о.т. 65 по регулационния план на курорт Пчелински бани. Прие бе и решението относно даване на съгласие да отпадне предвиденото озеленяване в кв. 3 и кв. 4 по регулационния план на село Подгорие, община Костенец, област Софийска. По предложение на председателя на КЗСП, Общинският съвет прие решението относно отпускане на еднократни помощи.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here