Иван Гешев предложи Борислав Сарафов за втори мандат директор на НслС

Борислав Сарафов, дилектор на НСС и зам.- гл. прокурор

Борислав Сарафов, заместник на главния прокурор по разследването, е предложен за втори мандат като директор на Националната следствена служба (НСлС), съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Съгласно чл. 174, ал.1, предл.1 от ЗСВ директорът на Националната следствена служба се избира по предложение на не по-малко от трима от членовете на прокурорската колегия, както и по предложение на главния прокурор или министъра на правосъдието с мнозинство не по-малко от осем гласа от членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. На същото основание е подписано предложение от главния прокурор на Република България Иван Гешев и от двама от членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Светлана Бошнакова и Йордан Стоев.

Борислав Сарафов притежава безспорни професионални и нравствени качества, посочват авторите на предложението, като отбелязват в мотивите си още: „Сарафов има богат и дългогодишен управленски опит като административен ръководител. Това е безспорна гаранция за неговите административни и ръководни умения. С организационните си способности и умения, проявени като административен ръководител, е показал, че може отлично да анализира състоянието, проблемите и нуждите на Националната следствена служба.

Отчитайки значителния напредък и развитие на НСлС в последните пет години както в организационно отношение, така и в постигнатите резултати по конкретни досъдебни производства и изпълнение на молби за правна помощ, считаме, че Борислав Сарафов е реализирал един изключително успешен мандат като директор на НСлС.“

В подкрепа на номинацията на Борислав Сарафов за втори мандат като директор на НСлС се изтъква, че освен показаните високи административни и организационни качества кандидатът има записани в професионалната си биография постигнати успехи в работата по конкретни наказателни дела с особено висока фактическа и правна сложност. В тази връзка през 2011 г. е удостоен с награда от директора на ФБР с почетна грамота за ефективна работа срещу организираната престъпност като ръководител на съвместни екипи за разследване, а през настоящата година е награден от офиса на ФБР в щата Флорида за успешната съвместна работа между НСлС и ФБР по разследване на международна престъпна мрежа, извършвала закононарушения в интернет.

Борислав Сарафов е награждаван многократно за постигнати професионални успехи от последните трима главни прокурори на Република България. През м. декември 2020 г. директорът на НСлС е поощрен от главния прокурор Иван Гешев със „Служебна благодарност“ и „Награден нож“ за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения при осъществяване на административното и организационно ръководство на следователите и служителите в НСлС.

Кандидатът за втори мандат – директор на НСлС, е повишавал професионалната си квалификация чрез множество обучения и специализации в България, Испания, Великобритания и САЩ.

Копирано от standartnews.com
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here