Дежавю със заема за Бачиново от 17 млн.лв.! Областният върна решението на ОбС Благоевград

Николай Шушков /вдясно/, Нинова подари победата на Илко Стоянов

Областният управител на област Благоевград Николай Шушков върна като незаконосъобразно решението на Общинския съвет в областния град за поемането на дълг от 17 млн. лв. за проекта за обновяване на парк „Бачиново“. Припомняме, че на извънредна сесия миналата седмица ОбС одобри борча. Темата се вкара за втори път в местния парламент, след като предишния опит претърпя неуспех.

Решението от миналата седмица обаче е атакувано вчера със заповед на Шушков. В документа е записано, че то е прието в противоречие с изискванията на чл.13 и следващите от Закона за общинския дълг. Не са спазени разпоредбите на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Благоевград, касаещи разглеждането повторно на въпрос, който вече е решен с влязъл в сила административен акт.
Препис от Заповедта е връчена на председателя на Общински съвет Благоевград и на кмета на общината.

Идеята е общината да сключи договор за финансиране на проекта за парка с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” в ролята му на Фонд за градско развитие – Юг, действащ чрез „Обединена българска банка” АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД. Проектът е допустим за финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, но е нужно и собствено финансиране, за което е нужен и дългът. Максималната стойност на борча е 17 348 339 лв. със срок за погасяване до 240 месеца.

Припомняме, че между община и областна управа вече има казус с върнато решение, който се върти от близо 1 година. Става въпрос за такса „смет“, която местният парламент беше увеличена за града и намалена за бизнеса и жителите на селата. Областният управител обаче върна решението, а казусът вече е във Върховен съд и все още няма решение по темата.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here