Разрешение за поемането на нов краткосрочен овърдрафт кредит от 500 000 лв. трябва да даде Общинският съвет в Дупница на предстоящата идната седмица сесия. С него ще бъде покрит миналогодишният подобен борч, по който предстои окончателно плащане до 28 октомври. Към този тип наливане на средства в общинската хазна от общината прибягват за поредна година. Така местната администрация си осигурява средства за неотложни и спешни разходи при временен касов недостиг. Посочва се, че предимството са ниските лихви. Парите ще се разходват за текущо финансиране на предоставяните от общината публични услуги. Срокът за погасяване е 12 месеца.
Поемането на този дълг е заложено в бюджета на общината за тази година и няма да окаже допълнително влияние върху предвидените средства по обслужване на дълга.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here