РИОСВ с извънредна проверка в Радомирско, след сигнал за задушлива миризма

Експерти на РИОСВ – София извършиха извънредна проверка на „Гес Трейдинг“ ЕООД след подадени сигнали за задушлива миризма в района на с. Червена могила от площадката на ,,Гес Трейдинг” ЕООД. Късно вчера вечерта, експерти на Екоинспекцията и ОДМВР Перник, в присъствието на сигналоподателите извършиха обход на производствената площадка.

Установена е неприятна миризма, като е констатирано, че инсталацията за преработка на въглища не работи, но има видими следи, което предполага извършване на дейност.

След констатирани предходни нарушения на екологичното законодателство, на 20.07.2022 г. на дружеството е наложена принудителна административна мярка за пломбиране на инсталацията за сушене на въглища, с която дейностите по експлоатация на инсталацията са прекратени. От целостта на инсталацията е видно, че в момента не се извършват ремонтни дейности на същата.

За констатираните нарушения от страна на РИОСВ – София ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here