Л. Спасов, ТЕЦ „Бобов дол“: През 2025 г. сме готови с фотоволтаичния парк на 1400 дка, с тока ще правим зелен водород

Директорът на ТЕЦ "Бобов дол" инж. Любомир Спасов и Кристина Лазарова- представител на Борда на директорите на централата.

„Окрупняването на територията, върху която фотоволтаичният парк ще бъде разположен, ще позволи поставянето на по-голям брой слънчеви панели и съответно производство на по-голямо количество енергия. Съоръжението ще заеме площ от 1 400 дка.“ каза директорът инж. Любомир СпасовПроизведената зелена енергия от фотоволтаичния парк ще се използва и за производство на зелен водород. Технология, на която светът възлага огромни надежди по пътя към декарбонизация. Зеленият водород ще се произвежда чрез прост процес на електролиза на вода. За целта дружеството ще инвестира в специални електролизери. Проектът включва и инвестиция в батерии за съхранение на енергия. Очаква се фотоволтаичният парк да бъде завършен до края на 2025 година. Освен строителство на соларен парк по пътя към декарбонизация, ТЕЦ „Бобов дол“ предвижда и постепенно намаляване на количеството използвани въглища чрез заместването им с природен и газ и напълно безвредната биомаса.

Инж. Любомир Спасов обясни, че натискът от Европейския съюз не е единствената причина за стремежа на екипа на ТЕЦ „Бобов дол“ за ускоряване на премахването на въглищата като основно гориво. „Съоръженията на ТЕЦ „Бобов дол“ са проектирани за работа с въглища с определени качествени показатели, които са били достъпни през 70-те години, когато дружеството е построено. С намаляването на залежите се влошава и качеството на добиваното гориво, което ни принуждава да инвестираме в алтернативни източници на енергия. Реализирането на екологичната стратегия на ТЕЦ „Бобов дол“ ще гарантира производство на безвъглеродна или нисковъглеродна енергия и емисионен фактор, съответстващ на утвърдените в Зеления пакт референтни стойности.“ каза инж. Любомир Спасов.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here