К. Костадонов: Елате да обсъдим как са харчени 25 514 983 лв. от данъците на Дупница!

Обществено обсъждане на отчета за изпълнение на миналогодишния бюджет насрочи председателят на Общинския съвет в Дупница Костадин Костадинов.

„То ще се проведе на 16 септември от 17ч. в Заседателната зала на общината. Каня всички жителите на общината, представители на бизнеса, на медиите, неправителствени организации.

Изпълнението на приходите за делегирани от държавата дейности е 100% – общо 25 514 983 лева при уточнен годишен план 25 515 367 лева. Общо изпълнението на местните приходи е 88% или 14 676 784 лева при планирани 16 741 907 лева. При имуществените данъци изпълнението е близо 104%. Най-много са приходите от данък върху превозните средства – 2 093 250 лева, от данък върху недвижимите имоти – 1 105 885 лева. От туристически данък в общинската хазна са влезли 11 868 лева. Постъпленията от собственост са 1 510 881 лева или 93% от планираните, поради неплатения дивидент от ГУМ, който беше освободен от плащане през текущата година с оглед мерките за облекчаване на бизнеса от въздействието на ковид пандемията. Приходите от общински такси са изпълнени 99%, като най-много са от такса битови отпадъци – 2 622 955 лева. 57% от разходите на общината са за издръжка, а от капиталовите разходи са изпълнение 17,88%. Просрочените задължения са 1 381362 лева, като най-голям е делът на останалите разходи за издръжка, близо половин милион лева са за външни услуги и 225 406 за капиталови разходи.“- каза Костадонов.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here