Инж. Л. Спасов: Затварянето на ТЕЦ „Бобов дол“ ще заличи общината, 50% от местния бюджет са нашите публични задължения

Кметът на Бобов дол Елза Величкова и инж. Любомир Спасов воюват здраво срещу правителството на "Промяната", което доведе България до енергиина катастрафа.

„Преустановяването на работата на централата ще заличи община Бобов дол, защото 50% от общинския бюджет се формира от публичните задължения на ТЕЦ-а.“, това заяви изпълнителният директор на централата инж. Любомир Спасов. Изявлението е във връзка с появилите се мнения, че предвидените мерки в териториалните планове за справедлив преход чрез агресивно краткосрочно редуциране на емисиите посредством ликвидиране на въглищния отрасъл ще доведе до значително влошаване на вече критичното социално и демографско състояние не само на регион Стара Загора, но и на Югозападния район. И двата района са пряко свързани с добива на въглища и производството на електрическа енергия от изкопаеми горива.

На извънредна сесия в Бобов дол съветниците подкрепиха централата.

На извънредно заседание на ОбС Бобов дол, на което местният парламент взе решение да излезе с обща декларация с община Дупница в защита на предприятието, стана ясно, че в ТЕЦ-а работят 102- ма души от Бобов дол и 604- ва от Дупница. Отделно, пряко зависим от работата на ТЕЦ „Бобов дол“ е и откритият рудник в миньорския град, където работят 300 човека. „Не искам и да си помислям, че може да се повтори ужасът след закриването на мините, когато всеки ден пред вратата ми чакаха по 20 човек с молба за работа. Затварянето на означава, че 100 човека и техните семейства ще напуснат Бобов дол.“, коментира кметът Елза Величкова.

Във връзка си териториалните планове за справедлив преход чрез агресивно краткосрочно редуциране на емисиите Спасов коментира: „Има толкова много неточности, че не знам от къде да започна. Явно авторите на плана смятат, че ползваме предимно въглища от Бобовдолския басейн, което не е вярно. Делът на обогатено енергийно гориво от „Брикел“ в енергийния микс на ТЕЦ „Бобов дол“ е около 40%, защото местните въглища са с ниска калоричност, а и с обогатеното енергийно гориво подобряваме екологичните параметри. В нашия регион безработицата е сериозна, а ТЕЦ „Бобов дол“ се явява един от основните фактори за осигуряване на заетост. Липсата на конкретни планове за откриване на нови работни места и пренасочване на квалифициран персонал в други сектори допълнително ще утежнят съществуващото положение.“ каза изпълнителният директор на централата инж. Любомир Спасов.

През миналата година работниците от централата бяха на бойна нога, след като от РИОСВ ги плашиха с глоби и даже затваряне преди да е изтекъл срокът, който са дали за отстраняване на констатирани нередности.

Огромна част от хората в района се препитават от добив на въглища, производство на енергия от въглища и минно дело. „Липсата на алтернативна заетост обезсмисля необходимостта от преквалификация на служителите, за да отговарят на нуждите на пазара на труда след прехода. Бобовдолският регион е със застаряващо население, което от десетилетия работи в енергийната сфера. Синове, бащи, дядовци цял живот работят в ТЕЦ-а и  мините. Без ТЕЦ „Бобов дол“ за тях няма работа.“, каза инж. Любомир Спасов. Преустановяването на работата на централата  ще заличи община Бобов дол, защото 50% от общинския бюджет се формира от публичните задължения на ТЕЦ-а. Според инж. Спасов не бива да се допуска затваряне на ТЕЦ „Бобов дол“, защото тя е една от ключовите в икономически и социален аспект централи в Югозападна България. Освен това ТЕЦ „Бобов дол“ е основен източник на захранване на потребителите в столицата и цяла югозападна България.

„Стартирали сме процеса за преминаване на по-екологични горива, но категорично няма да извършим всички дейности до 2026 година.“ каза инж. Любомир Спасов. От дружеството планират използване на природен газ, изграждане на фотоволтаичен парк, развитие на системи за производство и съхранение на водород и използване на газоводородни турбини на световните лидери при подобни съоръжения.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here