Вдигат със 170 лв. до 1420 лв. основните заплати на селските кметове в Сапарева баня

Скок в заплатите на селските кметове в община Сапарева баня ще обсъжда насред августовската жега Общинският съвет в курорта. Докладната е внесена от кмета Калин Гелев. От документа става ясно, че предложението към съветниците е да одобрят основно месечно възнаграждение в размер на 1420 лв. за кметовете на кметства. Към тази сума ще се добавят и полагащото се за натрупан трудов стаж и професионален опит в размер на 1 на сто за всяка прослужена година. Преди да одобри новите заплати, ОбС ще трябва да отмени и решението си от април тази година, с което е гласувано те да бъдат по 1250 лв.


Според Закона за местното самоуправление и местната администрация от 2010 г. възнагражденията на кметовете на кметства и на персонала в общината се определя по предложение на кмета на общината, като размерът не може да надвишава основната месечна заплата на министър.


С Постановление от 29.07.2022 год. на Министерски съвет обаче са одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 год., които са именно за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност. Кметът на село Сапарево е Йордан Йорданов, на Овчарци Радостна Сусани, а на Ресилово Мариана Доцина.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here